ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Saturday, July 2, 2011

တကယ္လုပ္မွာလား

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ လက္ထက္မွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဖိုရမ္ ဆိုၿပီး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ဳိး ႏွစ္ခုလုပ္ခဲ့တယ္။ အဲသည့္ ႏွစ္ခုဟာ ေနျပည္ေတာ္မွာ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္မွာ လုပ္ခဲ့တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ အခု ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွာလည္း တတိယ အႀကိမ္ ေျမာက္ အလားတူ ဖိုရမ္တခု ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားက ပညာရွင္ေတြ၊ ျပည္တြင္းနဲ႔ ျပည္ပ ေရာက္ ျမန္မာပညာရွင္ေတြ ကိုလည္း ဖိတ္ပါတယ္။ အစိုးရဖက္က အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးဝန္ႀကီးဌာန တို႔က အာဏာပုိင္ေတြနဲ႔ တျခားေသာ အရာရိွမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါ တယ္။

၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္တုန္းက နာမည္ႀကီး စီးပြားေရးပညာရွင္လည္းျဖစ္ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ ႏိုဘယ္ဆုကို ရရိွထားတဲ့ ပါေမာကၡ ဂ်ဳိးဆက္စတိဂလစ္က ဦးေဆာင္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ မွတ္မိပါတယ္။ အဲသည္တုန္းက ပါေမာကၡႀကီးက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စီးပြားေရး ျပန္လည္ဦးေမာ့လာေအာင္ လယ္ယာ စုိက္ပ်ဳိးေရးကို အားေပးျမွင့္တင္ဖို႔ အၾကံျပဳခဲ့ ပါတယ္။ လယ္သမားေတြ ကူညီဖိုိ႔ရာလည္း မေမ့ဖို႔ အဆိုျပဳခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ တခ်ိန္က စပါးအထြက္ေကာင္းခဲ့လုိ႔ ႏုိင္ငံျခားကို ဆန္တင္ပို႔ခဲ့ရာမွာ နာမည္ရိွခဲ့တဲ့ တုိင္းျပည္ျဖစ္ခဲ့လို႔ စပါးစုိက္ပ်ဳိးေရးကုိ ျပန္ၿပီး အာရံုစုိက္ဖို႔ ေျပာတာလို႔လည္း သူက ေထာက္ျပခဲ့ပါ တယ္။ ပါေမာကၡႀကီး အၾကံဳျပဳသြားခဲ့တာ အခုဆိုရင္ တႏွစ္နဲ႔ ေျခာက္လ ရိွသြားပါၿပီ။ အစိုးရေဟာင္းေရာ အစိုးရသစ္ေရာ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘာေတြမ်ား အေျခတည္ ခဲ့တာ ရိွသလဲဆိုတာ ျပန္ၾကည့္ လုိက္ေတာ့ ဘာမွ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပင္ဆင္မထားဖူး၊ ဘာတခုမွလည္း လုပ္မထားဖူး ဆိုတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အခုလည္း တခါလုပ္ျပန္ပါၿပီ၊ ဟိုပညာရွင္ သည္ကြ်မ္းက်င္သူ စတာေတြကိုေတာ့ ဖိတ္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုပ္ျပန္ပါတယ္။ လက္ေတြ႔မွာ ဘယ္လို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၾကမလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမွာေပါ့။

ေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုပ္တယ္ဆိုတာေတာ့ ေကာင္းတယ္လို႔ ဆိုရမွာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ေဆြးေႏြးပြဲရဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ပညာရွင္ ေတြကို ေရြးခ်ယ္ဖိတ္ၾကားရာမွာ အေရးႀကီးပါတယ္။ အစိုးရနဲ႔ အလြမ္းသင့္တဲ့ ပညာရွင္ေတြသာ ေရြးဖိတ္ရင္ (သို႔မဟုတ္) အစိုးရ ၾကားခ်င္တာကိုပဲ လွလွေလး ေျပာျပတဲ့ ပညာရွင္မ်ဳိးကို ဖိတ္ၾကားရင္လည္း အဲသည္ ကတည္းက လြဲေနၿပီလို႔ ေျပာလိုပါတယ္။ စုိက္ပ်ဳိးေရးကို ျပန္လည္ျမွင့္တင္မယ္ ဆိုတာ တဖက္မွာ ၾကည့္ရင္ စီးပြားေရးဦးေမာ့လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ပါသလို ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ေလွ်ာ့ျချခင္းဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုလည္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာ ေရာက္ပါတယ္။ အဲသည္ေတာ့ကာ ဖိတ္ၾကားထားလို႔ ေဆြးေႏြးမယ့္ ကြ်မ္းက်င္သူ ဆိုတာမ်ားထဲမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ဆုိင္ရာ ကိစၥေတြ ျဖစ္စဥ္ေတြကို တစုိက္မတ္မတ္ ေလ့လာၿပီး လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ သူမ်ား အမ်ားစုအေနနဲ႔ ပါဝင္ဖို႔ လုိပါတယ္။ သမုိင္းပညာရွင္ေတြ၊ ႏုိင္ငံေရး ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရး ပညာရွင္ေတြ၊ ဘာေခါင္းစဥ္လာလာ တက္ ေဆြးေႏြးမယ္ လို႔ ေမာင္းတင္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မမီေပမယ့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ပညာရွင္လို႔ သတ္မွတ္ထား သူေတြ၊ အစိုးရအႀကိဳက္ လုိက္ေျပာရင္း ဖ်ာခင္းခ်င္တဲ့ တဝက္တပ်က္ ပညာရွင္ေတြ၊ အဲသလို လူမ်ဳိးေတြက ေဆြးေႏြးပြဲမွာ မင္းမူေနမယ္ ဆိုရင္ ေတာ့ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ရလဒ္ေကာင္း ထြက္ဖို႔ လြယ္မွာ မဟုတ္ပါဖူး။ အထက္မွာ ေျပာခဲ့တဲ့ သူေတြ အေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲကို မတက္ရဖူး မပါဝင္ရဖူးလို႔ မဆိုလုိပါ။ ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ စီးပြားေရး ပညာရွင္တုိင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ျဖစ္စဥ္နဲ႔ ကိစၥေတြကို နားလည္တယ္လို႔ မယူဆပါနဲ႔။ စီးပြားေရး ပညာရပ္ဂြင္မွာလည္း မတူ ကြဲျပားတဲ့ နယ္ပယ္ေတြ ရိွေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ပါ။ ကိုယ့္ေနရာ ကိုယ့္႑ကို သိဖို႔နားလည္ဖို႔ လိုေၾကာင္း ေထာက္ျပလို တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး အေၾကာင္းကို ေျပာၿပီး လယ္သမားေတြ စုိက္ပ်ဳိးသူေတြ ပါဝင္ခြင့္ မရတဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ဳိးက ထြက္လာမယ့္ ရလဒ္ကို ေနာက္ပုိင္းမွာ လယ္သမားေတြက လုိက္နာၿပီး လုပ္ေဆာင္ ရမယ္ ဆိုတာ ကလည္း ဘယ္လိုမွ သဘာဝမက်တဲ့ အလုပ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ လယ္ယာအေၾကာင္း စုိက္ပ်ဳိးေရး အေၾကာင္းကို လယ္သမား ကာယကံရွင္က အသိဆံုးပါ။ သူတို႔ ပိုတုိးတက္လာဖို႔ သူတို႔ရဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ လိုအပ္ေနတာက ဘာေတြ၊ မလိုအပ္ဘဲ ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုး ျဖစ္ေနတာက ဘာေတြ၊ ဖိႏိွပ္ခံရၿပီး တမင္အညစ္ခံရတာေတြက ဘာေတြ အစရိွတာေတြကို လယ္သမားက သိပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သူတို႔မွာ သူတို႔ဘဝက သဘာဝအတုိင္း ေပးထားတဲ့ local knowledge ေဒသဆုိင္ရာ ဗဟုသုတ အသိဉာဏ္က ရိွထားၿပီး သားပါ။ ဒီအေျခအေနေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မျပဳဘဲ ပညာရွင္ ေတြနဲ႔ အာဏာပုိင္ေတြ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပၿပီး ထြက္လာတဲ့ ရလဒ္ေတြအတုိင္း လယ္သမားကို ဘာလုပ္ပါဆိုၿပီး ခုိင္းရင္ ေရွ႔ေရွာက္ဘာမွ တုိးတက္မႈ ရိွမွာမဟုတ္ဖူးလို႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာပါေရေစ။ ဒါေၾကာင့္ လယ္သမားေတြကို ခင္ဗ်ားတို႔ ဘာလို သလဲ၊ ဘယ္လိုလုပ္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵရိွသလဲ ဆိုတာကို အေၾကာက္တရား ကင္းကင္းနဲ႔ ေျပာၾကပါေစ တင္ျပ ပါေစ။

မေျပာမၿပီး ေျပာရဦးမယ့္ ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ စုိက္ပ်ဳိးေျမေတြကို လယ္သမားေတြဆီက သိမ္းယူေနတာ ေတြကို ရပ္တန္းက ရပ္ဖို႔လိုပါတယ္။ သိမ္းယူထားတဲ လယ္ယာေျမေတြကို ျပန္လည္ေပးအပ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ လယ္သမားေတြဆီက ေနာက္ထပ္ ဘယ္လိုအေၾကာင္းနဲ႔မွာ လယ္ေတြယာေတြကို မသိမ္းပါဖူးလို႔ အစိုးရ အသစ္က ပထမဆံုး အာမခံဖို႔ လိုေနပါတယ္။ စီးပြားေရး ကုမၸဏီေတြက အာဏာပုိင္ေတြနဲ႔ လက္ဝါးရုိက္ၿပီး ေစ်းေပါေပါနဲ႔ အေခ်ာင္သိမ္းယူထားတဲ့ လယ္ေျမေတြကိုလည္း မူလပုိင္ရွင္ လယ္သမားေတြဆီ ျပန္ေပးပါ။ စစ္တပ္ပုိင္ လုပ္ထားတဲ့ လယ္ယာေျမေတြလည္း ဒီအထဲမွာ အၾကံဳးဝင္ပါတယ္။ အဲတာနဲ႔ တဆက္ထဲမွာ လယ္ယာေျမပုိင္ဆုိင္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေခတ္နဲ႔ မဆီေလွ်ာ္ေတာ့တဲ့ ဥပေဒေတြကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖို႔ ပါလီမန္မွာ ေဆြးေႏြးဖို႔ လုိပါတယ္။ ကန္ထရုိက္ လယ္ယာေျမစနစ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ ကုမၸဏီ ေတြကိုလည္း ရပ္တန္းကရပ္ဖို႔ ေျပာရပါလိမ့္မယ္။ ကန္ထရုိက္လယ္ယာေျမ စနစ္ဆိုတာ အမ်ား နားလည္လြယ္ေအာင္ ေျပာရမယ္ ဆိုရင္ စက္မႈတိုးတက္ၿပီး ထိပ္တန္းေရာက္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေတြမွာသာ အလုပ္ျဖစ္ ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔တုန္းဆိုေတာ့ အဲသလို ႏုိင္ငံေတြမွာ လယ္သမားဟာ လက္တဆုပ္စာ လူနည္းစု ျဖစ္ေနလို႔ပါ။ လူမ်ားစု ၿမိဳ႔ျပမွာပဲ ေနၾကလို႔ပါ။ ျမန္မာျပည္ဟာ အဲသည့္ အေျခအေနနဲ႔ ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္ေနတာကို မေမ့သင့္။

စုတုျပဳ လုပ္ငန္းေတြကို အရင္လုပ္ဖို႔လည္း လိုပါေသးတယ္။ ဆိုလိုျခင္တာကေတာ့ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ ႀကိဳးစား ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေတြ၊ ႀကိဳးစားေနဆဲ ႏုိင္ငံေတြမွာ ဘယ္ေလာက္ေအာင္ျမင္လဲ၊ မေအာင္ျမင္ဘဲ က်ရံႈးခဲ့ သလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ရာခုိင္ႏႈန္း အနည္းငယ္သာ ေအာင္ျမင္တာလား၊ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ၊ ဘယ္လိုေၾကာင့္လဲ စတာေတြကို ေလ့လာနည္းနာ ယူဖို႔လိုပါတယ္။ သူမ်ား မွားခဲ့တာေတြ အားနည္းခဲ့တာေတြကို သင္ခန္းစာယူဖို႔ ဆႏၵရိွတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဒီအလုပ္ေတြ ကလည္း မလုပ္မျဖစ္ လုပ္ဖို႔ လုိပါတယ္။

အိမ္နီးခ်င္း အိႏိၵယႏုိင္ငံမွာ အေသးစား လယ္သမားမ်ားအတြက္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ထင္ သေလာက္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ဖူးလို႔ သိရပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔တုန္း ဆိုေတာ့
၁။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ကြင္းဆင္းၿပီး လုပ္ကုိင္တဲ့ အစိုးရက လႊတ္လုိက္တဲ့ ဝန္ထမ္း ေတြ အရည္ အေသြး မျပည့္မီျခင္း၊
၂။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ႀကီးမားျခင္း၊
၃။ ကိုယ္နဲ႔အလြမ္းမသင့္တဲ့ ဧရိယာဆိုရင္ အင္တုိက္အားတုိက္ မလုပ္ဘဲ ဝန္ထမ္းမ်ားက ေပယ်လကန္ ထား ထားျခင္း၊
၄။ ျဗဴရိုကေရစီ ယႏၱရားက မလိုအပ္ဘဲ ႀကီးမားၿပီး အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနျခင္း၊
၅။ လယ္သမားေတြ အတြက္ လိုအပ္တဲ့ ပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ ေငြအင္အားကို ျပည့္ျပည့္ဝဝ မေထာက္ပ့ံႏုိင္ ျခင္း၊
၆။ တခ်ဳိ႔ေနရာေတြမွာ အင္အားႀကီးတဲ့ ေဒသခံ ေျမပုိင္ရွင္ သူေဌးႀကီးမ်ားကို အစိုးရဝန္ထမ္းကိုယ္တုိင္က မလြန္ဆန္ ႏုိင္ျခင္း (သို႔) ပုလင္းတူဗူးဆို႔ ျဖစ္ေနျခင္း၊
၇။ အိႏိၵယ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ကေန႔အထိ အျမစ္တြယ္ေနေသးတဲ့ လူတန္းစားအရ ဇာတ္နိမ့္ဇာတ္ျမင့္ ခြဲျခားျခင္း စနစ္က တခ်ဳိ႔ေနရာ မ်ားတြင္ အေႏွာင့္အယွက္လို ျဖစ္ေနျခင္း၊
၈။ ေက်းလက္မွာ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ျဖစ္စဥ္ဟာ ၿမိဳ႔ျပမွာ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းနဲ႔ ေကာင္းေကာင္း မခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ေသးျခင္း၊
၉။ တခ်ဳိ႔ေနရာေတြမွာ မိုးေခါင္လြန္းျခင္း ေရႀကီးလြန္းျခင္း ဆိုတဲ့ သဘာဝေဘးအႏၱရယ္ မ်ားကို ဆက္တုိက္ ရင္ဆုိင္ရျခင္း။
အဲတာေတြအျပင္ ေနာက္ထပ္ ႀကီးငယ္လတ္ ျပႆနာေတြလည္း အေျမာက္အမ်ား ရိွေနပါေသးတယ္။ ဆက္စပ္လို႔ ေျပာရရင္ ကေန႔ တကမၻာလံုးမွာ စုိက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေသးစား လယ္သမားေတြ အမ်ား အျပား ရိွေနပါတယ္။ တကမၻာလံုးမွာ ရိွတဲ့ အေသးစား လယ္သမား အေရအတြက္ဟာ သန္းေပါင္း ၉ဝဝ ေက်ာ္ ရိွတယ္လို႔ ေလ့လာသူ မ်ားက ဆိုပါတယ္။ အဲသည့္ လယ္သမား တဦးစီမွာ မီခိုသူ ႏွစ္ဦးက်စီဘဲ ရိွတယ္ထား။ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးကို တုိက္ရိုက္ မီွခိုေနရသူ (သြယ္ဝိႈက္မီွခိုေနရသူမပါ) စုစုေပါင္းဟာ သန္းေပါင္း ၂၇ဝဝ ေက်ာ္ ရိွေနတယ္လို႔ အၾကမ္းဖ်ဥ္း တြက္ႏုိင္ ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ မွာေကာ ဘယ္ေလာက္ရိွမလဲ။ စဥ္းစားႏုိင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရေဟာင္း လက္ထက္တုန္းက ဓာတ္ေငြ႔နဲ႔ သဘာဝ အရင္းအျမစ္ေတြကို ေရာင္းလို႔ရတဲ့ ေငြေတြကို လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိး ေရး တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ ေနရာမွာ သံုးစြဲမွာလား ဆိုတာကလည္း ေမးဖို႔လိုတဲ့ ေမးခြန္းပါ။ ေနာက္တခုကေတာ့ စီးပြားေရးကုမၸဏီႀကီးေတြ ႏုိင္ငံေတာ္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ အခြန္ေဆာင္ရဲ့လား၊ အဲသည့္ အခြန္ေတာ္ ေငြေတြကို အစိုးရက ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ သံုးဖို႔အစီအစဥ္ ရိွသလား။ ဒါေတြကိုလည္း သိဖို႔လိုပါတယ္။ ထပ္ျဖည့္ရဦးမဲ့ အခ်က္ကေတာ့ လြတ္လပ္တဲ့ လူထုအေျချပဳ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြက လယ္သမားေတြရဲ့ စုိက္ပ်ဳိးေရးကိစၥေတြမွာ ဝင္ေရာက္ ကူညီလာရင္ သူတို႔ကိုေကာ အစိုးရသစ္က ေရွာေရွာရွႈရွႈနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးမွာလား။ ဟိုအဖြဲ႔ဆိုရင္ မလုပ္ရ၊ သည္အဖြဲ႔ဆိုရင္ မလုပ္ရ။ လုပ္ခ်င္ရင္ အစိုးရကသတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ တြဲေပးတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔သာ လုပ္ခြင့္ရမွာလား။

ေကာင္းပါၿပီ အစစအရာရာ အဆင္ေျပၾကလို႔ ေနာင္မွာ စုိက္ပ်ဳိးလုပ္ငန္းေတြလည္း တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာ၊ လူမ်ားစု လယ္သမား ထုႀကီးလည္း ဆင္းရဲတြင္းကေန တျဖည္းျဖည္း ထြက္လာၾကၿပီ ဆိုပါစို႔။ သို႔ေသာ္ တုိင္းရင္းသား ေဒသေတြမွာ ရိွေနတဲ့ လက္နက္ကုိင္ အင္အားစုေတြနဲ႔ စစ္ပြဲေတြ ဆက္ျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ အစိုးရဟာ စစ္တပ္ကို အင္အားေကာင္း ေအာင္ တပ္ဆင္ရေတာ့မွာ ျဖစ္သလို တုိက္ပြဲေတြေၾကာင့္ စစ္စရိတ္က ေထာင္းလာမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေငြကမလိုအပ္ဘဲ ကုန္ဦးမွာပါ။ ေျပာရရင္ အဲသလို အေျခအေနေတြကို ရင္ဆုိင္လာရၿပီ ဆိုရင္ ေတာ့ ကုလးခပ္လာတဲ့ေရ ကုလားဖင္ေဆး တာနဲ႔ကုန္ ဆိုသလို ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာ့ဆန္စပါး ႏုိင္ငံတကာမွာ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာဖို႔နဲ႔ ဆင္းရဲ မြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဟာ ေအာင္ျမင္လိမ့္မယ္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာလုိက္ပါရေစ။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့က်ဖို႔ဆိုတာ ႏုိင္ငံသားအားလံုး ေၾကာင့္က်မႈ ကင္းကင္းနဲ႔ အမွန္တကယ္ ဝုိင္းဝန္းပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္မွသာ ေအာင္ျမင္ဖို႔ရိွေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း ေျပာလိုပါတယ္။ ကုိယ့္တဦးထဲ တဖြဲ႔ထဲ ခြဲလုပ္လို႔ မျဖစ္ႏုိင္ပါေၾကာင္း။

ေဇာ္မင္း
၃ဝ ရက္၊ ဇြန္လ၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.