ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Saturday, July 23, 2011

အခြန္စနစ္ တိက်ဖို႔လိုေနၿပီ


ခြန္ေပးေဆာင္တယ္ဆိုတာ ပေဒသရာဇ္မင္းေတြ လက္ထက္ ေရွးတုန္းကထဲက ရိွပါတယ္။ တုိင္းသူျပည္သား ေတြဟာ မိမိရဲ့ သက္ဆုိင္ရာဝင္ေငြအလုိက္ ဘုရင္ကို အခြန္ေပးဆက္ရပါတယ္။ အဲသည့္ ေခတ္ေတြတုန္း ကေတာ့ အခြန္ေကာက္ တယ္ ဆိုတာ ဘုရင္ခန္႔ထားတဲ့ ေဒသခံ အာဏာပုိင္ေတြကေန တဆင့္ ေကာက္ယူ တာပါ။ ႏုိင္ငံတုိင္းလိုလိုမွာ မ်ားေသာ အားျဖင့္ အခြန္ထမ္းေနရတဲ့ ျပည္သူအမ်ားစုဟာ အဲသည္ အခ်ိန္တုန္းက လယ္သမားအမ်ားစုလို႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။

ဒီဖက္ေခတ္ကို ေရာက္လာေတာ့ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွာ အခြန္ေကာက္ယူျခင္း၊ အခြန္ေပးေဆာင္ရျခင္း စတာ ေတြဟာ တုိင္းျပည္တျပည္မွာ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ လုပ္ငန္းဌာန တခုျဖစ္လာပါတယ္။ စက္မႈလုပ္ငန္းကလည္း တိုးတက္လာၿပီ ဆိုေတာ့ အခြန္အမ်ားစုဟာ ေျပာရရင္ စက္မႈအရင္းရွင္ လုပ္ငန္းပုိင္ရွင္မ်ားဆီက ပိုလို႔ေကာက္ခံ ရရိွလာပါတယ္။ သာမန္ တုိင္းသူ ျပည္သားမ်ားလည္း ဝင္ေငြအလိုက္ သတ္မွတ္ႏႈန္းထားအတုိင္း အခြန္ကို မပ်က္မကြက္ေပးေဆာင္ရပါတယ္။ စက္မႈအရင္းရွင္ ႏုိင္ငံေတြဟာ အခုေခတ္မွာ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ေစ်းကြက္စနစ္ကို က်င့္သံုးလာၾကပါတယ္။ အဲသည္ေတာ့ ဒီမုိ ကေရစီ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ေအာက္မွာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္က်င့္သံုး ေနတဲ့ တုိင္းျပည္တျပည္ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ဆိုတာ စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ အျခားေသာ အေထြေထြ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြလည္း ေအာင္ျမင္ဖို႔ လိုအပ္လာပါတယ္။ ဒီလို အေျခ အေနမ်ဳိးမွာ အမ်ဳိးအစား မ်ားျပားလွတဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ့ အခန္းက႑ဟာ အလြန္ပဲ အေရးပါလွပါတယ္။ ဘယ္လုိ အေရးပါသလဲ ဆိုတာကို ေျပာရမယ္ဆိုရင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္လာတာနဲ႔ အမွ် သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဥပေဒမ်ားနဲ႔အညီ ႏုိင္ငံေတာ္ကို အခြန္မွန္မွန္ ေပးေဆာင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အဲသလို ေပးေဆာင္တဲ့ အခြန္ေတာ္ေငြ မ်ားကို အစိုးရက လူထုအတြက္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး လုပ္ငန္း စတာေတြမွာ ျပန္လည္ သံုးစြဲရ ပါတယ္။

အကယ္၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ကို အခြန္ေတာ္ေငြ မွန္မွန္ကန္ကန္ မေပးေဆာင္ဘဲ ပ်က္ကြက္ေန တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ႏုိင္ငံရဲ့ဘ႑ာတုိက္ထဲမွာ ဝင္ေငြနည္းပါးေနမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံသားေတြ လိုအပ္တဲ့ အေျခခံ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဆိုတာကလည္း ခက္ခဲေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲတာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားတဲ့ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွာ အခြန္ေပးေဆာင္ရမွာကို ေရွာင္တဲ့ (သို႔မဟုတ္) အခြန္ေငြ ႏႈန္း ထားကို လိမ္လည္ၿပီး ေပးေဆာင္တဲ့ ကိစၥမ်ားကို ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ အေရးယူပါတယ္။ မ်က္ႏွာလုိက္ၿပီး အထူး အခြင့္အေရး ေပးတာမ်ဳိး မရိွပါဖူး။

အခု က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ၾကည့္ရေအာင္ပါ။ ျမန္မာျပည္မွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အၾကား သန္းႂကြယ္ သူေဌးေတြ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ မ်ားျပားလာေနတယ္လို႔ သုေတသနလုပ္သူမ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုထားပါတယ္။ ဒီထက္ ပိုၿပီး ေထာက္ျပရမယ္ဆိုရင္ သန္းႂကြယ္သူေဌးအဆင့္ထက္ ပိုမိုခ်မ္းသာတဲ့ ကုေဋႂကြယ္ သူေဌး၊ အဂၤလိပ္ လို ေျပာရရင္ ဘီလီယံနာ အဆင့္ရိွတဲ့ သူေတြေတာင္ ျမန္မာျပည္မွာ ရိွလာေနၿပီလို႔ သိရပါတယ္။ သူတို႔ ခ်မ္းသာ တဲ့ ႏႈန္းကိုတြက္ခ်က္တဲ့ ေနရာမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာနဲ႔ တြက္ခ်က္ၿပီး ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာက်ပ္ေငြနဲ႔ ခ်မ္းသာတဲ့ သန္းႂကြယ္သူေဌး မ်ဳိးကို ဆိုလိုတာ မဟုတ္ေတာ့ပါဖူး။ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ အစိတ္ ကာလ တုန္းက ျမန္မာျပည္မွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္းတရာ သိန္းႏွစ္ရာ ခ်မ္းသာတယ္ဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္ႀကီး ခ်မ္းသာ တယ္လို႔ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အခုေခတ္မွာေတာ့ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈကို ျမန္မာက်ပ္ေငြနဲ႔ မတုိင္းတာေတာ့ဘဲ အေမရိကန္ေဒၚလာနဲ႔သာ တုိင္းတာၾကပါတယ္။

ကေန႔ေခတ္မွာ အစိုးရလုပ္သူက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေပၚ အခြန္ေငြကို ဘယ္လိုေကာက္ခံသလဲ၊ စီးပြား ေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း သူတို႔အေနနဲ႔ ဘယ္လိုႏႈန္းထားနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ကို အခြန္ေပးေဆာင္ေနသလဲ ဆိုတာကို ႏုိင္ငံသား အမ်ားစုႀကီး အေနနဲ႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိခြင့္မရပါဖူး။ ႏုိင္ငံေတာ္ ထုတ္ျပန္တဲ့ အခြန္ စစ္တမ္း ဆိုတာမ်ဳိးကိုလည္း ႏုိင္ငံသားေတြ ဖတ္ခြင့္မွတ္ခြင့္ မရိွပါဖူး။ အခြန္စစ္တမ္း ဆိုတာေတာင္ ရိွရဲ့လား ဆိုတာကလည္း ေမးစရာပါ။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံက အခ်မ္းသာဆံုးလို႔ နာမည္ႀကီးေနတဲ့ စီးပြားေရးသမားႀကီး ဦးေတဇရဲ့ ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၅ဝဝ ေက်ာ္ ရိွတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး ဦးေတဇဟာ သူရဲ့ႏွစ္စဥ္ ဝင္ေငြထဲက ဘယ္ေလာက္ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ႏုိင္ငံေတာ္ကို အခြန္ေတာ္ ေငြအျဖစ္ ေပးေဆာင္သလဲဆိုတာ ဘယ္သူမွ မသိၾကပါဘူး။ အကယ္၍ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေပးေဆာင္ ေနတယ္ ဆိုရင္လဲ ဘယ္ေလာက္ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ေပးေဆာင္တယ္ဆိုတာ လူသိခံ ရဲရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္ႀကီးေတြဟာ သူတို႔ရဲ့ ဓနႂကြယ္ဝမႈ၊ ပုိင္ဆုိင္မႈ အစုစု ဘယ္ေလာက္ ရိွတယ္ဆိုတာကို ႏုိင္ငံေတာ္မွာ တရားဝင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေၾကညာေျပာၾကား ထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါမ်ဳိးေတြကို အေနာက္ႏုိင္ငံေတြမွာ ျပဳလုပ္ေလ့ရိွပါတယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္ ဘီလ္ဂိတ္ဟာ ဘယ္ေလာက္ခ်မ္းသာတယ္၊ ေဒၚနယ္ထရန္႔ဟာ ဘယ္ေလာက္ခ်မ္းသာတယ္၊ အဂၤလန္က ဘုရင္မႀကီး ဘယ္ေလာက္ခ်မ္းသာတယ္ ဆိုတာေတြကို တရားဝင္ ေၾကညာထား ၾကပါတယ္။ ဆိုလိုတာက လူသိခံရဲပါတယ္။ မိမိရဲ့ ပုိင္ဆုိင္ခ်မ္းသာ ႂကြယ္ဝမႈကို လူသိမခံရဲဘူး ဆိုရင္ တရားမဝင္လုပ္ငန္းေတြကေန ခ်မ္းသာလာတာမို႔ လူသိမခံရဲတာလား (သို႔မဟုတ္) ဥပေဒကို လက္တလံုးျခား လုပ္ၿပီး ခ်မ္းသာလာတာမို႔ လူသိမခံရဲတာလား ဆိုတာ ေမးစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ ျမန္မာျပည္က သန္းႂကြယ္သူေဌးေတြ အေနနဲ႔ ဘာေၾကာင့္ ဘယ္လိုလုပ္ငန္း ေတြေၾကာင့္ သန္းႂကြယ္သူေဌး ျဖစ္လာတယ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကို အခြန္ေတာ္ေငြ ဘယ္ေလာက္ေပးသြင္း ေနတယ္ ဆိုတာကို တရားဝင္ ေၾကညာေျပာၾကား တာမ်ဳိး မရိွေသးဘူး ဆိုတာ ျမင္ေတြ႔ေနရ ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။ ႏုိင္ငံသားေတြ ပုိင္ဆုိင္တဲ့ သဘာဝ သယံဇာတေတြကို ခိုးယူ အျမတ္ထုတ္ထား တာကေန ခ်မ္းသာလာတာမို႔ ဖြင့္မေျပာရဲၾကဘူးလို႔ စြပ္စြဲႏုိင္ပါတယ္။

အဲသည္ေတာ့ကာ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္ သန္းႂကြယ္သူေဌးေတြ ႏုိင္ငံေတာ္ကို အခြန္မွန္မွန္ကန္ကန္ မေပးေဆာင္ ဘူး ဆိုရင္ အေရးယူ ခံရတာမ်ဳိး ရိွသလား ဆိုတာ ေလ့လာၾကည့္လုိက္ေတာ့ အဲသလို အခြန္ေရွာင္လို႔ အေရးယူ ခံရတဲ့ သန္းႂကြယ္သူေဌး ဆိုတာ တဦးတေလေတာင္မွ မရိွေသးဖူး ဆိုတာကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ ေခတ္သစ္ ျမန္မာသန္းႂကြယ္သူေဌးေတြ အားလံုးဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ကို အခြန္မွန္မွန္ ေဆာင္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံသား ေကာင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ရွင္ ေတြလို႔ ဆိုႏုိင္ပါသလား။ တကယ္လို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ အားလံုးက အခြန္မွန္မွန္ ေဆာင္တယ္ဆိုရင္ ႏုိင္ငံေတာ္ဟာ လက္ခံရရိွတဲ့ အခြန္ေတာ္ ေငြေတြကို ဘယ္ေနရာ သံုးစြဲ သလဲဆိုတာကလည္း ထပ္ၿပီး ေမးစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အစိုးရဟာ အခြန္ေငြေတြကို ႏုိင္ငံသား ေတြအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ က႑ေတြျဖစ္တဲ့ ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးလို နယ္ပယ္ေတြမွာ သံုးစြဲသလား မသံုးစြဲ ဖူးလားဆိုတာ လူထုကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တင္ျပရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံသားေတြ အေနနဲ႔ ဘာမွ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း မသိရဘူး သိခြင့္မရဘူးဆိုရင္ အစိုးရ အာဏာ ပုိင္ေတြနဲ႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ေပါင္းၿပီး ပုလင္းတူ ဗူးဆို႔ လုပ္ေနတယ္လို႔ စြပ္စြဲရေတာ့မွာပါ။ ဒီမိုကေရစီ က်င့္သံုးေနတဲ့ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး စနစ္ကို က်င့္သံုးေနတဲ့ တုိင္းျပည္ေတြမွာ အခြန္ေရွာင္တယ္၊ အခြန္ကို လိမ္လည္ၿပီး ေပးေဆာင္တယ္ ဆိုတာ ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္တာနဲ႔ အတူတူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ ပါတယ္။ အဲတာအတြက္ ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္မ်ဳိးအထိ အျပစ္ေပးခံရေလ့ ရိွသလို ပုိင္ဆုိင္မႈ ေတြကိုလည္း ႏုိင္ငံေတာ္က သိမ္းယူခြင့္ ရိွပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ရွားသူေတြကိုေတာ့ ႏွစ္တရာေက်ာ္ ႏွစ္ကိုးဆယ္ ေထာင္ဒဏ္အျပစ္ေပးေနေပမယ့္ စီးပြားေရးသမားႀကီးေတြ အခြန္ ေရွာင္လို႔ ေထာင္က်တယ္ဆိုတာ အခုအထိ မၾကားဖူးေသးပါ။

အခုျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြဟာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားနဲ႔ အလြမ္းသင့္သူေတြ ျဖစ္သလို စီးပြား ဖက္ေတြ လည္း ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အဆိုးဆံုးကေတာ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားရဲ့ မိသားစုဝင္ေတြ ကိုယ္တုိင္က စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး ေတြျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ကို မွန္မွန္ေပးသြင္းရမယ့္ အခြန္ေတာ္ေငြေတြကို ကိုယ္က်ဳိး ၾကည့္ၿပီး တဖက္လွည့္နဲ႔ မေပးသြင္းဘဲ ပ်က္ကြက္ေနၾကတယ္လို႔ ေျပာမယ္ ဆိုရင္ လြန္မယ္ မထင္ပါဖူး။ အခု ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လူထုရဲ့ ပညာေရး က်န္းမာေရးဟာ ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ နိမ့္က်ေနပါတယ္။ ဒါေတြကို ျပန္လည္ျမွင့္တင္မယ္ဆိုရင္ ေငြလို ပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ ေငြကိုရွာေဖြဖို႔အတြက္ အစိုးရက လုပ္ရမယ့္ အလုပ္ကေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြဆီက အခြန္ေတာ္ ေကာက္ခံရာမွာ စနစ္က်ဖို႔ လိုလာပါတယ္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား အေနနဲ႔ကလည္း သူတို႔ရဲ့ လုပ္ငန္းေတြဟာ ဘာေတြျဖစ္တယ္၊ သူတို႔ရဲ့ ႏွစ္စဥ္ ဝင္ေငြဟာ ဘယ္ေလာက္ရိွတယ္၊ ဓနႂကြယ္ဝမႈအစုစု ဘယ္ေလာက္ရိွတယ္ ဆိုတာ တရားဝင္ ေၾကညာဖို႔ လိုပါတယ္။ ေရွ႔အရင့္အရင္ႏွစ္မ်ားက အခြန္ေတာ္ေငြ မွန္မွန္မေပး ေဆာင္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ ပ်က္ကြက္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္မ်ားအလုိက္ ျပန္လည္ေပးေဆာင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ၿပီးခဲ့ၿပီးသား ကိစၥေတြမို႔ ေက်ာ္သြားလို႔ မရပါဖူး။ အခြန္ေတာ္ ေငြ ေပးေဆာင္ခဲ့တယ္ ဆိုေပမယ့္ အာဏာပုိင္တခ်ဳိ႔နဲ႔ ေပါင္းၿပီး မျဖစ္စေလာက္ ေငြေၾကးပမာဏာကို အခြန္ ေတာ္ေငြ သေဘာမ်ဳိး ေပးေဆာင္ခဲ့တယ္ ဆုိရင္လည္း ဒါမ်ဳိးေတြကို ျပန္ၿပီး ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူဖို႔လုိပါတယ္။

တုိင္းျပည္မွာ သန္းႂကြယ္သူေဌးေတြ တိုးပြားလာတယ္ မ်ားလားတယ္ ဆိုေပမယ့္ ႏုိင္ငံသားအမ်ားစုဟာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အဆင့္အတန္း တခုအထိ ပညာကိုလည္း မသင္ယူႏုိင္၊ ဆင္းရဲတြင္းကလည္း နက္ သထက္ နက္ လာတယ္ဆိုရင္ ႏုိင္ငံေရး စနစ္နဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္ေတြ အႀကီးအက်ယ္ မွားယြင္းေနၿပီလို႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး မွားယြင္းေနတာကို ျပန္ၿပီးျပဳျပင္ ထိန္းေက်ာင္းဖို႔ အခုတက္လတဲ့ အစိုးရသစ္မွာ အဓိက တာဝန္ရိွ ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့ အခြန္ေကာက္ခံတဲ့ စနစ္ကို ေခတ္နဲ႔ အညီျဖစ္ေအာင္ ဘယ္သူ႔မ်က္ႏွာကိုမွ မေထာက္ ထားဘဲ စနစ္တက် ျပန္လည္ျပဳျပင္ဖို႔ အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာလုိပါတယ္။

ေဇာ္မင္း
၂၁ ရက္ေန႔၊ ဇူလုိင္လ၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.