ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Thursday, July 28, 2011

ဘာလဲဟဲ့ စပ္စတိန္းေအးဘဲလ္ ဒီဗဲေလာ့မန္႔

ဂၤလိပ္လို ေျပာေျပာေနၾကတဲ့ sustainable development ဆိုတာကို ၾကံဳလို႔ အသံုးျပဳတုိင္း သတိရတုိင္း က်ေနာ္တို႔ မိသားစုရဲ႔ ဟိုတုန္းက အေျခအေနေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္မိပါတယ္။ စပ္စတိန္းေအးဘဲလ္ ဒီဗဲေလာ့မန္႔ ဆိုတာကေတာ့ လိုရင္းတိုရွင္းေျပာရရင္ "စဥ္ဆက္မျပတ္ေသာ (သို႔) ဆက္တုိက္သြားေနေသာ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ" လို႔ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ မိသားစုဘဝနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္တယ္ ဆိုတာကေတာ့ ဒီလိုပါ။ က်ေနာ္တို႔ဟာ ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ က်င့္သံုးတယ္ဆိုတဲ့ စစ္ဗိုလ္ေတြ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အစိုးရလက္ေအာက္မွာ ေနခဲ့ရတုန္းက အေျခအေနကေန ဆက္စပ္ၿပီး ေျပာခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
က်ေနာ္တို႔ ႏုိင္ငံဟာ ဟိုတုန္းကေရာ အခုေရာ လူမ်ားစုဟာ ေျမယာစုိက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ တုိက္ရုိက္ အသက္ေမြးရသူ ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ့္မိဘေတြက စုိက္ပ်ဳိးေရးသမားေတြ၊ လယ္သမားေတြ မဟုတ္ခဲ့ပါဖူး။ အေဖက အစိုးရ ဝန္ထမ္း အေမက သူနာျပဳဆရာမပါ။ မိဘေတြေကာ က်ေနာ္တို႔ သားသမီးေတြ အားလံုးပါ တသက္လံုး ေျမယာနဲ႔ မပတ္သက္ ခဲ့ပါဖူး။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ့္အေဖ အစိုးရအလုပ္က ျပဳတ္ေလတဲ့ အခါမွာ ေျမယာနဲ႔ စုိက္ပ်ဳိးေရးနဲ႔ စၿပီး ပတ္သက္ခဲ့ရပါတယ္။ အေဖ အလုပ္ျပဳတ္တဲ့ အခါမွာ က်ေနာ္တို႔ မိသားစု အစိုးရေပးတဲ့ အိမ္ေပၚကဆင္းလာခဲ့ရ ၿပီး ၿမိဳ႔အျပင္မွာ ေျမလြတ္တခု ဝယ္လို႔ အေျခခ်ရပါတယ္။ ေျမကအရုိင္းမွ အရုိင္းသက္သက္ဆိုေတာ့ အိမ္ ေဆာက္တာ ေရတြင္းတူးကစလို႔ တစ္က ျပန္စရပါတယ္။ အိမ္ေဆာက္ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ၾကာမွ လွ်ပ္စစ္မီးကို ရပါတယ္။ အဲသည္ေတာ့ မီးမရခင္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အေမစုိက္ခုိင္းတဲ့ သစ္ပင္ေတြအတြက္ ေရေလာင္းဖို႔ ေရတြင္း ကေန စက္သီးနဲ႔ ေရငင္ၿပီးေလာင္းရပါတယ္။ မီးရလာေတာ့ တရုတ္လုပ္ ေရစုတ္စက္ အေသးစား ကေလးဝယ္ၿပီး ေရတြင္းကေရကို စုတ္တင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကံကဆိုးခ်င္ေတာ့ အဲသည့္ တရုတ္ျဖစ္ ေရစုတ္စက္ေလးဟာ မၾကာခဏ ပ်က္ပါတယ္။ မပ်က္ျပန္ရင္လည္း စက္ကသြားေနေပမယ့္ တြင္းေပၚကို ေရတက္မလာတဲ့ ျပႆနာနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရ ျပန္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးနဲ႔ အႀကီးမားဆံုး ျပႆနာကေတာ့ မီးမွန္မွန္ မလာတဲ့အတြက္ ခြန္အားကို ဗဟိုျပဳၿပီး ခါတုိင္းကလို စက္သီးနဲ႔ ေရငင္ၿပီး သစ္ပင္ေတြကို တပင္ခ်င္းပံုးနဲ႔ လုိက္ေလာင္းရတဲ့ မူလအေျခကိုပဲ ျပန္ဆုိက္ပါတယ္။

အေမက စီးပြားေရးအရလည္း ဝင္ေငြရေအာင္ ျခံဝင္းအတြင္းမွာလည္း စိမ္းစိုေအာင္ သစ္ပင္ေတြကို တြက္ခ်က္ ၿပီး စုိက္ပါတယ္။ စုိက္ခဲ့ရတဲ့ သစ္ပင္ေတြကို မွတ္မိသေလာက္ ျပန္ေျပာရရင္ ႏွစ္ရွည္ပင္ေတြ အေနနဲ႔ အုန္းပင္ ၁၅ ပင္၊ သရက္ပင္ ၁ဝ ပင္၊ မာလကာပင္ ၇ ပင္၊ ေရွာက္ပင္ ၆ ပင္၊ သံပုရာပင္ ၂ ပင္၊ ပိႏဲၷက ၂ ပင္၊ ဇီးပင္က ၄ ပင္၊ ဒန္႔ဒလြန္ပင္က ၁ ပင္ ရိွပါတယ္။ တခ်ဳိ႔အပင္ေတြကေတာ့ ေနေရာင္ရတဲ့ လမ္းေၾကာင္းကို မီွၿပီးမွ ဟိုနား သည္နား စုိက္ထားတာမို႔ နာမည္ေတာင္ ေမ့ကုန္ပါၿပီ။ ငွက္ေပ်ာပင္ကေတာ့ အပင္ ႏွစ္ဆယ္အစိတ္ေလာက္ ရိွပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရာသီအလုိက္ မံုညင္း၊ ေဂၚဖီ၊ ခရမ္းသီး၊ ခ်ဥ္ေပါင္၊ ကိုက္လန္၊ နံနံပင္၊ ပူစီနံ ဒါေတြကိုလည္း စုိက္ပါေသးတယ္။ တႏွစ္လံုး စိုက္ထားရၿပီး အၿမဲအျပတ္ေရသြင္း ေနရတာကေတာ့ ကန္ဇြန္းခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔အရပ္က မိုးေခါင္ေရရွား ဆိုေတာ့ ေအာက္ျပည္မွာလို အပင္ေတြ ႀကီးလာတာနဲ့ ေရေလာင္းတာကို ရပ္ပစ္လို႔ မရပါဖူး။ က်ေနာ္တို႔ အေနနဲ႔ စုိက္ဆုိ လို႔သာ စုိက္ရတာ သစ္ပင္အေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္း နားလည္ တာ မဟုတ္ပါဖူး။ ဟိုေမးသည္စမ္းလုပ္ၿပီး သိသေလာက္ ဗဟုသုတေလာက္နဲ႔ စုိက္ပ်ဳိး ထိန္းသိမ္းရတာပဲ ျဖစ္ ပါတယ္။

အခုေနအခါမွာ က်ေနာ္ စဥ္းစားမိတာက ဒီလိုပါ။ ဘာပဲေျပာေျပာ က်ေနာ္တို႔ဟာ အေသးစား ျခံသမားေတြ ျဖစ္သြားပါၿပီ။ ေျမအေပၚမွာ အမီွျပဳၿပီး အသက္ေမြးရတဲ့ ဘဝက စလာၿပီလို႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ တုိင္းျပည္က သာတူ ညီမွ် လမ္းစဥ္ကို ဦးတည္တဲ့ ဆိုရွယ္လစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ ေနတယ္သာ ဆိုတယ္ အစိုးရဆီက ဘာနည္းပညာ အကူအညီမွ မရခဲ့ပါဖူး။ အစိုးရမွာလည္း အေသးစားျခံသမား ေတြကို ကူညီရမယ့္ ေပၚလစီမ်ဳိး မရိွခဲ့တာ မွတ္မိ ေနပါတယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္ အစိုးရစုိက္ပ်ဳိးေရး ဌာနက က်ေနာ္တို႔လို ျခံသမားေတြကို ဒီအရပ္မွာ ဘယ္လို အုန္းပင္မ်ဳိး၊ ဘယ္လိုသရက္ပင္မ်ဳိး စုိက္သင့္တယ္။ ဘယ္လို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရမယ္ ဆိုတဲ့ နည္းပညာမ်ဳိး ေပးေဝေထာက္ပံ့ျခင္း ရိွမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ ျခံထဲမွာ စုိက္ထားတဲ့ သစ္ပင္ပမာဏဟာ က်ေနာ္တို႔ မိသားစုရဲ့ စားဝတ္ ေနေရးကို ၉၉% အထိ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္တယ္ ဆိုတာ တြက္ခ်က္မိပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ထပ္ရွင္း ပါရေစ။
က်ေနာ္တို႔ အရပ္မွာ က်ေနာ္တို႔ မတုိင္ခင္ ပေဝသဏီကထဲက အုန္းပင္စုိက္ၿပီး အုန္းသီးေရာင္းလာတဲ့ ျခံသမား ေတြ တြက္ျပ ထားတာ ရိွပါတယ္။ အုန္းပင္တပင္ဟာ အသီးေကာင္းၿပီဆိုရင္ တႏွစ္ကို ဝင္ေငြ က်ပ္ငါးရာခန္႔ ဖန္တီးေပးတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲေတာ့ အုန္းပင္ ဆယ္ပင္ ရိွတယ္ဆိုရင္ တႏွစ္ကို က်ပ္ငါးေထာင္ ဝင္ေငြရိွတဲ့ သေဘာလို႔ ေယဘုယ် ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ အပင္ ၂ဝ ရိွရင္ က်ပ္တေသာင္းေပါ့။ အဲသည္အခ်ိန္တုန္းက ေရႊတက်ပ္ သား ၁၅ဝဝ က်ပ္ေလာက္ ရိွတဲ့ ေခတ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ဖက္မွာ ဆိုရိုးရိွပါတယ္၊ အုန္းပင္နည္းနည္း ေလာက္သာ ပုိင္တဲ့ မုဆိုးမတေယာက္ဟာ လင္မရိွေတာ့တဲ့ အခ်ိန္မွာ သားသမီးေတြ ကလည္း အားမကိုးရဖူး ဆိုဦးေတာ့ မ်က္ႏွာငယ္စရာ မလိုပါဖူးတဲ့။ အုန္းသီးဆိုတဲ့ အမ်ဳိးဟာ က်ေနာ္တို႔ အရပ္မွာ ေရာင္းမကုန္ဘူးရယ္လို႔ မရိွပါဖူး။ စားသံုးမႈအတြက္ေရာ နတ္တင္ဖို႔ ဘာဖို႔ ညာဖို႔ စသျဖင့္ေတြအတြက္ ေစ်းကြက္က ရိွေနတာကိုး။ တခါ ေအာက္ျပည္က တက္လာတဲ့ အုန္းသီးကလည္း အထက္ဖက္မွာ လိုသေလာက္သံုးဖို႔ အတြက္ မေလာက္ငွ တာလည္း ပါပါတယ္။ အထက္ဖက္လိုတဲ့ demand အတြက္ ေအာက္ျပည္က supply မလုပ္ႏုိင္ဘူးလို႔ ဆိုတဲ့ သေဘာပါ။

သို႔ေသာ္ အုန္းျခံသမားေတြက အခုလို ဆက္ၿပီး ရွင္းျပ ပါတယ္။ အုန္းပင္တပင္တုိင္းက တႏွစ္ကို က်ပ္ငါးရာ ဝင္တယ္လို႔ ဘုိင္ေသတြက္လို႔ မရဖူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔တုန္းဆိုေတာ့ အုန္းပင္ပိုးက်တာ၊ အုန္းပင္ ျပဳျပင္ ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ နည္းေတြကို စနစ္တက် မသိတာ စတာေတြေၾကာင့္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အကယ္၍မ်ား အစိုးရ စိုက္ပ်ဳိးေရးဌာနက အုန္းပင္မွာ က်တဲ့ ပိုးမ်ဳိးေတြက ဘယ္လိုပိုးမ်ဳိးေတြ၊ ဘယ္လိုကာကြယ္ရမယ္ စသျဖင့္ နည္းနာ ေတြ ေထာက္ပံ့ႏုိင္ရင္ အေသးစား ျခံသမားေတြ အတြက္ အက်ဳိးရိွတယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။ အလားတူ ဆို သလို က်န္တဲ့ သရက္တို႔၊ ေရွာက္တို႔၊ သံပုရာတို႔ စတဲ့ ႏွစ္ရွည္ပင္ေတြ အတြက္လည္း နည္းနာေတြ ရရင္ သိပ္ေကာင္းမွာပါပဲ။ က်ေနာ္တို႔ဆီမွာ ေႏြဆိုရင္ ေရွာက္တို႔ သံပုရာတို႔ အေတာ္ေလး ရွားပါးေလ့ ရိွပါတယ္။ တခါတရံ သံပုရာသီး တလံုးကို တက်ပ္အထိ ေပးရတဲ့ အခါမ်ဳိး ရိွပါတယ္။ ေစ်းထဲမွာေတာင္ သံပုရာသီး ျပတ္ေလ့ရိွပါတယ္။ က်ေနာ္မွတ္မိသေလာက္ အဲသည္တုန္းက သံပုရာနဲ႔ ေရွာက္ပင္က ဝင္တဲ့ ဝင္ေငြဟာ ေယဘုယ် ေျပာရရင္ တႏွစ္မွာ စုစုေပါင္း ၁၂ဝဝ က်ပ္ေလာက္ ရိွပါတယ္။ အဲသည္တုန္းက ကုန္ေစ်းႏႈန္း နဲ႔တြက္ရင္ က်ေနာ္တို႔ မိသားစုဝင္ ၇ဦး အတြက္ ေငြ ၁၂ဝဝ ဟာ ႏွစ္လတာ ကာလ ထမင္းစားျဖစ္ပါတယ္။

ေစာေစာက ေျပာသလိုပါပဲ။ က်ေနာ္တုိ႔မွာ အုန္းပင္ ၁၅ ပင္ရိွတယ္။ တပင္ကို တႏွစ္ ၅ဝဝ ဝင္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ တျခား အပင္က ဝင္ေငြေတြ မပါေသးဘဲ အုန္းပင္က ဝင္ေငြ စုစုေပါင္းခ်ည္းပဲ တႏွစ္ကို ၇၅ဝဝ ဝင္မယ္လို႔ တြက္ႏုိင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔မွာ တြက္ထားသလို ေငြက မဝင္ပါဖူး။ အုန္းသီး အႏုေလးေတြကို ပိုးကိုက္တာ၊ ငွက္ကုိက္တာ၊ ရွဥ့္ကုိက္တာ အစရိွတာေတြေၾကာင့္ ကုိယ္ထင္ထားသေလာက္ အုန္းသီးက မတင္ပါဖူး။ တခ်ဳိ႔အုန္းပင္ေတြကေတာ့ ဘာေၾကာင့္မွန္းမသိ လံုးလံုးကို အသီးမတင္တာလည္း ရိွပါေသးတယ္။

ေနာက္ဆံုးေတာ့ ျခံစုိက္ပ်ဳိးေရးကေန မိသားစု စားဝတ္ေနေရးကို မေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့အတြက္ က်ေနာ့္အေမက သစ္သား ေသတၱာေတြ လုပ္ၿပီး မႏၱေလးေစ်းခ်ဳိထဲကို သြင္းဖို႔ စီစဥ္ပါတယ္။ သစ္ပြျဖစ္တဲ့ လက္ပံသားနဲ႔ လုပ္တဲ့ ေသတၱာေတြပါ။ သို႔ေသာ္ ေစ်းအေခၚေတာ့ ထင္းရႈးေသတၱာေပါ့ေလ။ ဆိုေတာ့ကာ ပထမဆံုး ေသတၱာလုပ္မယ့္ လက္သမား ငွားရပါတယ္။ သစ္စက္ကေန လက္ပံသား ခြဲၿပီးသားေတြ ဝယ္ရပါတယ္။ သံတို႔၊ ပတၱာတို႔၊ ေကာ္ပတ္တို႔ အပါအဝင္ လက္သမားသံုး ပစၥည္းေတြ အကုန္ဝယ္ရပါတယ္။ သစ္ခဲြသားကေတာ့ အေဟာင္းေပး အသစ္ယူ ပံုစံနဲ႔ သစ္စက္ပုိင္ရွင္ကို ေငြေခ်လို႔ ရေပမယ့္ အလုပ္သမားခနဲ႔ က်န္တာေတြကေတာ့ ကိုယ့္ဖက္က လက္ငင္းစုိက္ထား ရပါတယ္။ ကိုယ့္မွာက ဆုိင္ပုိင္ မရိွ ေတာ့ လုပ္ၿပီးသား ေသတၱာေတြကို ေစ်းခ်ဳိထဲက ဆိုင္ေတြ မွာ အေဟာင္းေပး အသစ္ယူ စနစ္နဲ႔ သြင္းရပါတယ္။ တခ်ဳိ႔ ဆုိင္ေတြက အေတာ္ညစ္တာကို ၾကံဳရပါတယ္။ အဲသည့္ ဆုိင္ပုိင္ရွင္ေတြ အထဲက ဦးခ်စ္ပို ဆိုတဲ့ လူႀကီးဟာ အညစ္ပတ္ ဆံုးပါ။ အေဟာင္းေပး အသစ္ယူ စနစ္ဟာ တႀကိမ္စီအတြက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးခ်စ္ပိုကေတာ့ သံုးခါေလာက္ ယူထားၿပီးမွ ပထမ အခါ အတြက္ သာ ေငြကိုေခ်ပါတယ္။ ေနာက္သြင္းထားတဲ့ ႏွစ္ႀကိမ္အတြက္ ေငြကို ေတာ္ေတာ္နဲ႔ မေခ်ပါဖူး။ အလြန္ လက္ခက္ တဲ့ လူႀကီးပါ။ ေနာက္ပုိင္း အဲသလို ခဏခဏ ျဖစ္ရေတာ့ ေငြသြားေကာက္ရတဲ့ က်ေနာ္နဲ႔ မၾကာခဏ စကားမ်ား ရပါတယ္။ တခါေတာ့ အေမက အတန္တန္ တားေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ ညီအစ္ကို သံုးေယာက္ တုတ္ေတြဆြဲၿပီး ဦးခ်စ္ပိုနဲ႔ ရုိက္မယ္ႏွက္မယ္ အထိ ျဖစ္ခဲ့ရတာ မွတ္မိပါေသးတယ္။ နေဘး ဆုိင္ေတြက လူေတြက ဝုိင္းဝန္း ေျဖာင္းျဖလို႔သာ ေသြးထြက္သံယို မျဖစ္ခဲ့ရတာပါ။ အခုေနအခါ ျပန္စဥ္းစားေတာ့ Sustainable development ဟာ ကာရန္မသင့္ ရင္ ရုိက္ပြဲႏွက္ပြဲနဲ႔ ဆက္စပ္ေနပါလားလို႔ ေတြးမိရင္း ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ရယ္မိပါေသးတယ္။ ျခံဳေျပာရရင္ ေသတၱာလုပ္ၿပီး ေစ်းခ်ဳိထဲ သြင္းရတာဟာလည္း ကိုယ္ထင္ထားသလို အျမတ္မ်ားမ်ား မရလွ ပါဖူး။ စားေရးေသာက္ေရးနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ေက်ာင္းစရိတ္ ကာမိရံုမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။

သစ္ပင္ေတြ အေၾကာင္း ျပန္သြားပါ့မယ္။ ႏွစ္ရွည္ပင္ေတြကလည္း ကိုယ္ထင္ထားသေလာက္ ေငြကမဝင္၊ ေသတၱာ လုပ္ငန္းက ဝင္ေငြကလည္း အျမတ္ကေလး ဘာေလး ရဖို႔ဆိုတာထက္ ဖူလံုရံုေလး။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္ တို႔ ညီအစ္ကို ေတြဟာ စုိက္ထားတဲ့ သစ္ပင္ေတြကို ဆက္ၿပီး ေရေလာင္း ေနရတုန္းပါ။ ဝင္ေငြမေကာင္းလို႔ သစ္ပင္ေတြ ခုတ္ျပစ္လို႔ မရသလို ေရမေလာင္းဘဲ ထားရင္လည္း အပူပုိင္း ေဒသမို႔ ၾကာရင္ ေသကုန္မွာပါ။ ေရတြင္းကေန လက္နဲ႔ ငင္ၿပီး ပံုးလုိက္ တပင္ခ်င္း ေလာင္းေနရဆဲမို႔ ေဘာဂေဗဒ စကားနဲ႔ ေျပာရရင္ အျမတ္ ေကာင္းေကာင္း မရသလို လုပ္အားခလည္း ဆံုးရံႈးရပါတယ္။ သစ္ပင္ကိစၥမွာ ေမာရသလို ေသတၱာကိစၥမွာလည္း ေမာရပါတယ္။ ႏွစ္ခါေမာရပါတယ္၊ အဖတ္လည္း မတင္ပါဘူး။

တကယ္ေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ ခြဲျခမ္းစိပ္ျဖာ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အေသးစား ျခံသမားေတြ၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးသမားေတြ ေရရွည္မွာ အဆင္ေျပၿပီး ကိုယ့္ေျခေထာက္အေပၚ ကိုယ္ရပ္တည္ ႏုိင္ေအာင္ဆိုတာ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အစိုးရမ်ားမွာ ကူညီဖို႔႔ တာဝန္ရိွ ပါတယ္။ ဒါဟာ ဟိုတုန္းက ဆိုရွယ္လစ္ အစိုးရ အသံုးမက်ပံုကို ျပန္ေျပာျပတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းေတြ ႀကီးစိုးထားတဲ့ လက္ရိွအစိုးရကေကာ ေျမယာအေပၚမွာ အမီွျပဳသူေတြကို ကူညီသလား ၾကည့္ရေအာင္ပါ။ ေဆာရီးပဲ လို႔သာ ေျပာရမွာပါဘဲ။ ကူညီဖို႔ ေဝးစြ လယ္သမားေတြ ပုိင္တဲ့ေျမကိုေတာင္ သိမ္းယူေနတာ ေတြ႔ေနရတာဘဲ မဟုတ္လား။ ဒါ့အျပင္ တဖက္တလမ္းကေန ကူညီဖို႔ လာတဲ့ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္း အသင္းအပင္း မ်ားကိုလည္း ဟိုဖက္ဆို မသြားရ၊ ဒီဖက္ဆို မလာရ၊ ဒါမလုပ္ရ၊ ဟိုဟာမလုပ္ရ ဆိုၿပီး ကန္႔သတ္ေနေတာ့ ျမန္မာျပည္လို ေခတ္ေနာက္က်ေနတဲ့ စိုက္ပ်ဳိးေရးကို မီခိုေနရဆဲျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံတခုမွာ ႏုိင္ငံ သားေတြအၾကား Sustainable development ျဖစ္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဆိုတာ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ လုပ္ေနတယ္လို႔ အစိုးရကေျပာရင္လည္း သူတို႔ လိမ္ေနတယ္ လို႔သာ စြပ္စြဲရ ေတာ့မွာပါ။

ေဇာ္မင္း
၂၆ ရက္ ဇူလုိင္လ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္

1 comment:

T T Sweet said...

ဖတ္လို႔ေကာင္းပါတယ္။ ကြ်န္မတို႔ မိသားစုလဲ အေဖအလုပ္ကထြက္ေတာ႔ ၿခံ၀ယ္ၿပီး ႏွင္းဆီပန္းေတြစိုက္ဖူးတယ္။ အစိုးရထံမွ ဘာအကူအညီမွ မရဖူးဘူးထင္တာပါပဲ။

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.