ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Thursday, October 13, 2011

အားလံုးအက်ဥ္းသားေတြပါ

က်ဥ္းသားေတြ ၆ဝဝဝ ေက်ာ္ လႊတ္ေပးတယ္ဆိုေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့။ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ ဆိုတာ ဘယ္သူမွ ႏွစ္သက္ ျမတ္ႏုိး တဲ့ အရာမဟုတ္ပါဖူး။ ဘယ္သူမွလည္း အခ်ဳပ္အေႏွာင္ထဲမွာ မေနလိုပါဖူး။ ကေလးဘဝတုန္းကေတာင္ မိဘေတြက အျပင္ မထြက္ရ၊ အိမ္ဝင္းထဲမွာလည္း မေဆာ့ရ စာပဲက်က္ေနလို႔ ေျပာတာကို မလြတ္လပ္ဖူး၊ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ထဲ ေနရသလိုပဲလို႔ ထင္ခဲ့ေသးတာကိုး။ အခု ျပန္လႊတ္ေပးလုိက္တဲ့ သူေတြအထဲမွာ မပါတဲ့သူေတြ အတြက္လည္း ဝမ္းနည္း စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရ ပါတယ္။

တခ်ဳိ႔ကေတာ့ ေျပာပါတယ္ လႊတ္ေပးတဲ့အထဲမွာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ဦးေရက အလြန္နည္းေနတယ္တဲ့။ အဲတာ အတြက္ အစိုးရကို ေဝဖန္တာေတြလည္း ရိွပါတယ္။ ေဝဖန္စရာ ရိွရင္ေတာ့ ေဝဖန္ရမွာေပါ့။ သို႔ေသာ္ က်ေနာ့္စိတ္ထဲမွာ ေပၚလာတာ ေတြကို ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အမွန္က ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းဟာ အေတာ္ေလး အကန္႔အသတ္ ရိွေနပါတယ္။ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ (သို႔မဟုတ္) ယံုၾကည္မႈတခုေၾကာင့္ (သို႔မဟုတ္) ယံုၾကည္မႈတခုကို ကိုင္စြဲမိလို႔ (သို႔မဟုတ္) ကုိင္စြဲထားတဲ့ ယံုၾကည္မႈကို မစြန္႔လႊတ္လို႔ (သို႔မဟုတ္) ယံုၾကည္မႈတခုကို ကိုင္စြဲထားသူ တဦးဦး ကို ေထာက္ခံမိလို႔ အားေပးမိလို႔ (သို႔မဟုတ္) ယံုၾကည္မႈတခုကို ျပန္႔ႏွံ႔ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမိခဲ့လို႔၊ ေဆာင္ရြက္ခဲ့လို႔ (သို႔မဟုတ္) ယံုၾကည္မႈတခုအတြက္ ခုခံတုိက္ပြဲဝင္ခဲ့လို႔ (သို႔မဟုတ္) ယံုၾကည္မႈတခုအတြက္ တုိက္ပြဲဝင္သူနဲ႔ ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္လို႔ (သို႔မဟုတ္) ယံုၾကည္မႈတခုအတြက္ ေဆာင္ရြက္သူနဲ႔ နီးနီးကပ္ကပ္ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္း ျဖစ္ခဲ့လို႔ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ ခံရၿပီး ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ် ခံရတဲ့သူေတြ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အမ်ားႀကီး ရိွေနပါတယ္။

အခုက်ေနာ္ဆိုခဲ့တဲ့ အထဲမွာ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ ဆိုတာကို အဓိကထားပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမွာ ပါခဲ့တာ မပါခဲ့တာကို ထည့္မေျပာပါ။ ေက်ာင္းသားသမဂၢမွာ ပါခဲ့ျခင္း မပါခဲ့ျခင္းေတြ ထည့္မေျပာပါ။ ေျမေအာက္ကြန္ရက္ေတြမွာ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ျခင္း ရိွ-မရိွကိုလည္း အေလးေပး ေျပာျခင္းမဟုတ္ပါ။ လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျခင္း ရိွ-မရိွ ဆိုတာကိုလည္း က်ေနာ္ အဓိကထားၿပီး မေျပာပါ။ ဒီလူေတြလည္း ယံုၾကည္ခ်က္ တခုေၾကာင့္ သူတို႔ယံုၾကည္ရာကို လုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ယံုၾကည္ခ်က္ (သို႔မဟုတ္) ယံုၾကည္ခ်က္ တခုကို ကုိင္စြဲျခင္း ဆိုတာ ဒီထက္မက ဘူးလို႔ ေျပာလိုပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္တုန္းဆိုေတာ့ ယံုၾကည္မႈ တခုခုေၾကာင့္ ဆိုတဲ့ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းဟာ ေတာ္ေတာ္ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ သဘာဝနယ္ပယ္ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။

လူသားတို႔မွာ ရိွရမယ့္ ပုိင္ဆုိင္ရမယ့္ ေမြးရာပါ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြ ရိွရမယ္ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္ကို အေျချပဳၿပီး ခ်ဥ္းကပ္မယ္ ဆိုရင္ ပိုၿပီးေတာ့ သဘာဝ က်လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ လူတဦးတေယာက္ဟာ ဘာသာေရး ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္လဲ အက်ဥ္း က်ႏုိင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ ဘာသာေရးယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ ေထာင္ခ်တယ္လို႔ အာဏာပုိင္ေတြက တိတိလင္းလင္း ေျပာမွာမဟုတ္ပါ။ တျခား ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္လို႔ အျပစ္ေပးအေရးယူတယ္ လို႔ပဲ ဆိုမွာပါ။ အမႈက ေသးငယ္ေပမယ့္ မြတ္စလင္ ျဖစ္ေနလို႔၊ ခရစ္ယန္ျဖစ္ေနလို႔ အျမင္ကပ္ ခံရၿပီး ေထာင္မက်သင့္ဘဲ က်ေနရသူေတြလည္း ရိွႏုိင္ပါတယ္ (သို႔မဟုတ္) လိုတာထက္ ပိုၿပီး ပစ္ဒဏ္ခံရတာမ်ဳိးလဲ ရိွႏုိင္ပါေသးတယ္။ ျမန္မာမဟုတ္ဘဲ တျခား တုိင္းရင္းသား ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ လူမ်ဳိးေရးအရ အၾကည့္ခံရၿပီး အပစ္ဒဏ္ ပိုၿပီး ခံရသူေတြလဲ ရိွႏုိင္ပါတယ္။

မိမိမွာ ရိွရမယ့္ အခြင့္အေရးလို႔ မွတ္ယူယံုၾကည္တဲ့ အတြက္ အဲသည့္ ယံုၾကည္မႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရင္း ေထာင္သြင္း အက်ဥ္း က်ခံရသူေတြလည္း ရိွပါတယ္။ ဥပမာ ေျပာရရင္ လယ္သိမ္းခံရတဲ့ လယ္သမားေတြပါ။ လယ္ျပန္မရလို႔ လမ္းမ ေပၚထြက္ ဆႏၵျပရင္း ေထာင္နန္းစံရသူေတြကို ၾကည့္ရင္ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ အစိုးရကေတာ့ လယ္သိမ္းတာကို တရား တယ္မတရားဘူး ဘာမွ မေျပာဘဲ ဆူပူေအာင္လံႈ႔ေဆာ္တယ္ ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္နဲ႔ ေထာင္ခ်တာ ျဖစ္ပါတယ္။ လယ္သမား ဖက္ကၾကည့္ရင္ ဒီေျမဒီလယ္ ေတြဟာ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ဓားမဦးခ် လုပ္လာခဲ့တာမို႔ သူတို႔ပုိင္ဆုိင္တယ္၊ သူတို႔အတြက္ လြတ္လပ္စြာ ထြန္ယက္ခြင့္၊ စုိက္ပ်ဳိး စားေသာက္ခြင့္၊ ေရာင္းျခခြင့္ ရိွတယ္လို႔ ယံုၾကည္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲသည့္ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ့ အခြင့္အေရးအတြက္ သူတို႔တုိက္ပြဲဝင္ရင္း ေထာင္ခ်ခံရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမ်ဳိးကိုလည္း ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းျခ ခံရတယ္လို႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္လို ေျပာရရင္ေတာ့ Rights အခြင့္အေရးတုိက္ပြဲ တုိက္ရင္း ေထာင္ဒဏ္ အပစ္ေပးျခင္း ခံရတာျဖစ္ပါတယ္။ သံုးပြင့္ဆုိင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ေပၚေပါက္ဖို႔၊ ၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ အသိ အမွတ္ျပဳဖို႔ ဆႏၵျပရင္း အဖမ္းခံရတာမ်ဳိး မဟုတ္ပါ။ သည့္အျပင္ သူတို႔ဟာ ဘယ္ႏုိင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔မွ မပတ္သက္ တာကိုလည္း ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ ဆက္စပ္လို႔ ေျပာရရင္ ေရွ႔ေနကိုဖိုးျဖဴ လုိက္ေနရတဲ့ အမႈေတြဟာ မတရားသျဖင့္ လယ္သိမ္း ခံရတဲ့ လယ္သမားေတြရဲ့ အမႈေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုိက္ေကာင္းလို႔ ေရွ႔ေန ကိုဖိုးျဖဴ ကိုယ္တုိင္ေတာင္ ေထာင္က်ခံခဲ့ရ ေသးတယ္ မဟုတ္လား။

အဲသလိုပါပဲ။ သတင္းအလုိက္ေကာင္းလို႔၊ သတင္းအေရးေကာင္းလို႔ ေထာင္က်ခံေနရတဲ့ ဂ်ာနယ္လစ္ေတြလည္း မနည္းလွ ပါဖူး။ သူတို႔လည္းဘဲ သတင္းဆိုတာ ျပည္သူေတြ လြတ္လပ္စြာ သိရိွခြင့္ ရိွရမယ္ ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ ခံခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရႊဝါေရာင္တုန္းက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပခဲ့လို႔ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရတဲ့ သံဃာေတာ္ ေတြလည္း ဒီစာရင္းထဲမွာ ပါဝင္ပါတယ္။ ကိုဇာဂနာတို႔လို လူမႈေရးအကူအညီေတြ ေပးရင္း အျမင္ကပ္ပုဒ္မနဲ႔ ေထာင္ခ်ခံရတဲ့သူေတြ လည္း ျမန္မာျပည္မွာ ရိွေနပါေသးတယ္။

အမွန္ကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးကိစၥေတြကို တုိက္ရုိက္ေဆာင္ရြက္လို႔၊ လက္ဝဲလက္်ာ အယူအဆေတြကို ကိုင္စြဲမိလို႔ ေထာင္က် သူမ်ားသာ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက် ေနသူမ်ား မဟုတ္ပါဖူး။ အထက္က ေျပာခဲ့တဲ့ ဘာသာျခားေတြ၊ ျမန္မာ မဟုတ္သူ တုိင္းရင္းသားေတြ၊ ေရွ႔ေနေတြ၊ လူမႈေရးေဆာင္ရြက္သူေတြ၊ ဂ်ာနယ္လစ္ေတြနဲ႔ လယ္သမားေတြလည္း ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက် ခံေနရတယ္လို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား လြတ္ေျမာက္ေရးဆိုတဲ့ ကိစၥတခုထဲဟာ ေဘာင္က်ဥ္းတယ္လို႔ က်ေနာ္ကေတာ့ ျမင္ပါတယ္။ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ေနရသူေတြ အားလံုး လြတ္ေျမာက္ဖို႔အတြက္လည္း မေဆာင္ရြက္သင့္ဘူးလား။

ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ ရာဇဝတ္ အက်ဥ္းသားဆိုတဲ့ ကိစၥပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရာဇဝတ္မႈနဲ႔ ေထာင္က်ေနခံရသူ စစ္စစ္မွန္မွန္ ဘယ္ေလာက္ရိွသလဲ။ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အက်ဳိးစီးပြားေတြေၾကာင့္ ရာဇဝတ္မႈနဲ႔ တမင္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး မတရား သျဖင့္ ေထာင္ခ်ခံရတဲ့ သူေတြေကာ မရိွႏုိင္ဖူးလား။ အဲသလို လူမ်ဳိးေတြ အခုလႊတ္ေပးတဲ့ အထဲမွာ ပါရင္ေကာ သူတို႔အတြက္ မေကာင္းဘူးလား။ အမွန္တကယ္ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္သူနဲ႔ ရာဇဝတ္မႈ မက်ဴးလြန္ရဘဲ မတရားေထာင္ခ် ခံရတဲ့ အက်ဥ္းသား အမ်ဳိးအစားနဲ႔ အေရအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဘယ္ေလာက္ရိွသလဲ ဆိုတာလည္း က်ေနာ္တို႔ သိဖို႔မလိုဘူးလား။ ဘာျဖစ္လို႔ တုန္းဆိုေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ မရိွတာ ဆယ္စုႏွစ္ ၅ ခုေလာက္ ရိွခဲ့ၿပီကိုး။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ မရိွတဲ့ ႏုိင္ငံမွာ အစိုးရကေေန ဒီလူဒီလူေတြက ရာဇဝတ္ အက်ဥ္းသားေတြလို႔ ဆိုတုိင္း ယံုၾကမွာလား။ လူေကာင္းေတြ၊ ရိုးသားသူ ေတြ၊ ဆင္းရဲလြန္းလို႔ ေထာင္ေခ်ာက္မွာ ပိတ္မိသူေတြ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ေလာက္ ေထာင္ထဲမွာ ေရာက္ေနၾကသလဲ။

ေတာင္တြင္းႀကီးဖက္မွာ လက္ယက္ေရနံတြင္းေတြနဲ႔ အသက္ေမြးေနသူေတြ ရိွပါတယ္။ ေရနံအထြက္ေကာင္းတယ္ ၾကားၾကား ျခင္း ပုဂၢလိက စီးပြားေရးကုမၸဏီနဲ႔ အာဏာပုိင္ေတြ လက္ဝါးရုိက္ၿပီး ေရနံအထြက္ေကာင္းတဲ့ ေနရာေတြကို သိမ္းလုိက္တယ္။ ေလ်ာ္ေၾကးရတယ္ဆိုတဲ့ ေဒသခံတဦးစ ႏွစ္ဦးစရိွေပမယ့္ ရတဲ့ေငြက အသိမ္းခံရတဲ့ ေျမနဲ႔ႏိႈင္းစာရင္ ဘာမွ မျဖစ္ေလာက္ပါဖူး။ လက္ယက္တြင္း သမားေတြ ဆႏၵျပေတာ့ အဖမ္းခံရတယ္။ ေထာင္က်တယ္။ ရာဇဝတ္ အက်ဥ္းသားလို႔ သတ္မွတ္တယ္။ ဒါဟာ အဲသည့္ သူေတြနဲ႔ သူတို႔မိသားစုေတြ အတြက္ မနစ္နာလြန္းဖူးလား။ ဥေပဒစိုးမိုးမႈ မရိွတာကို ေထာက္ျပတာပါ။ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရိွတဲ့ အစိုးရေအာက္မွာ ရာဇဝတ္ အက်ဥ္းသားလို႔ နာမည္တတ္ထား တာေတာင္မွ သူတို႔ဟာ တကယ့္ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္သူ ေတြ ဟုတ္မဟုတ္ ဆန္းစစ္တဲ့ အျမင္နဲ႔ၾကည့္ဖို႔ လိုပါေသးတယ္။

ေနာက္ထပ္တခ်က္ကေတာ့ အခုလို ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အနည္းငယ္အပါအဝင္ အက်ဥ္းသား ၆ဝဝဝ ေက်ာ္ကို လႊတ္ေပးတာ အျပဳသေဘာ ေဆာင္တဲ့လုပ္ရပ္ျဖစ္လို႔ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ေျပာၾကပါတယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ အဲသလို မျမင္ပါဖူး။ အာဏာပုိင္ ေတြက ဒီလူေတြကို မတရားဖမ္းထား ခဲ့တာဘဲ။ ျပန္လႊတ္ေပးရမွာေပါ့။ လြတ္လာသူေတြအတြက္ ဝမ္းသာတယ္။ သို႔ေသာ္ ဒီေလာက္နဲ႔ေတာ့ မႀကိဳဆိုႏုိင္ေသးဖူး။ အထဲက ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ အေနနဲ႔ကေတာ့ ႏုိင္ငံေရး ခ်ိန္ခြင္ညွာအရ သံခင္း တမန္ခင္းလို ေျပာရတာကို နားလည္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ တုိင္းျပည္ျပင္ပ လြတ္လပ္တဲ့ ေနရာမွာ ေရာက္ေနတဲ့ သူေတြကပါ ေရာေယာင္ၿပီး သံႀကီးတမန္ႀကီးမ်ားလို ေျပာေနတာကိုေတာ့ နားအရသာ မခံႏုိင္ပါ၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၊ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရတဲ့ အက်ဥ္းမ်ားသား အားလံုးကို လႊတ္ေပးရင္ေတာင္မွ ေကာင္းတယ္လို႔ ေျပာတာ ကလြဲလို႔ မႀကိဳဆိုႏုိင္ေသးဖူး။ ဟုတ္ၿပီ ဒါျဖင့္ရင္ ခင္ဗ်ားက ဘယ္ေတာ့မွ ႀကိဳဆိုမွာလဲလို႔ ေမးတဲ့သူလည္း ရိွပါလိမ့္မယ္။ လက္ခုပ္တီးၿပီး ႀကိဳဆိုမွာကေတာ့ ေနာင္မွာ ႏုိင္ငံသားေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ မိမိဆႏၵကို ထုတ္ေဖာ္ျပသတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အဲတာကို သူတို႔ရဲ့ အခြင့္အေရးတခုလို႔ လက္ခံၿပီး မဖမ္းမဆီး ေထာင္မခ်ဘဲ က်င့္ႀကံႏုိင္တဲ့ ကာလက်မွ ႀကိဳဆိုမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အပိတ္အေနနဲ႔ ေျပာရရင္ ေဒၚစုကိုယ္တုိင္ေတာင္ တခါတုန္းက ေျပာထားတာ ရိွခဲ့တယ္မို႔လား။ We want the whole world to know that we all are prisoners in our own country. “က်မတို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြ အားလံုးဟာ ကုိယ့္တုိင္းျပည္ထဲမွာ အက်ဥ္းသားေတြ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ ကမၻာကသိေစ ခ်င္ပါတယ္။”

ေဇာ္မင္း
၁၃ ရက္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.