ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Tuesday, October 23, 2012

ရိုးရာမ်ားကေျပာတဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

ဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျပာၾကတုိင္း တင္ျပစရာ ကိစၥတခု ေပၚလာေလ့ရိွပါတယ္။ တျခားေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ပညာရပ္တခု ဘာသာရပ္တခုလို စနစ္တက် စုစည္းထားရိွမႈ ဆိုတဲ့ ကိစၥပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုးတက္ၿပီးသား ႏုိင္ငံေတြ၊ တိုးတက္မႈ အလားအလာေကာင္းေနတဲ့ ႏုိင္ငံေတြ မွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘာသာရပ္တခု အေနနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြကို သင္ၾကားေပးလာျခင္း ဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။ အေနာက္ႏုိင္ငံက ပညာေရးစနစ္ ေတြမွာေတာ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဟာ လူမႈေဗဒ နယ္ပယ္မွာ ဘာသာခြဲ တခုအေနနဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳထားတာ ႏွစ္ေပါင္း အေတာ္ၾကာခဲ့ ပါၿပီ။ အခုဆိုရင္ အေရွ႔တုိင္းႏုိင္ငံမ်ားမွာလည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဘာသာရပ္တခု အေနနဲ႔ တကၠသိုလ္ ေတြမွာ သင္ၾကားပို႔ခ် ေနၾကပါၿပီ။

တခါ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုတက္ေရးကို ထပ္ၿပီး တိက်တဲ့နယ္ပယ္ရပ္ ဘာသာရပ္မ်ားအျဖစ္ ခြဲထုတ္ေလ့လာတာ မ်ဳိးေတြလည္း အားေကာင္း လာပါတယ္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဘာသာရပ္မွာ နယ္ပယ္တခုလံုး ၿခံဳငံုၿပီး သီအိုရီေတြ အယူအဆေတြနဲ႔ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေလ့လာတာမ်ဳိး ရိွပါတယ္။ တခါ တိက်တဲ့ နယ္ပယ္ရပ္ ဆိုတာေတြကို ေျပာျပရရင္ ဥပမာအားျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိမ္းသိမ္းေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ မီဒီယာ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးနဲ႔ အေသးစား လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးနဲ႔ က်န္းမာေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ ေမြးႏႈန္းေသႏႈန္းကိစၥမ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ ေရအရင္းအျမစ္ကိစၥမ်ား၊ စသျဖင့္ အတိအက် နယ္ပယ္မ်ားအေနနဲ႔ ခြဲထုတ္ၿပီးေလ့လာ ၾကပါတယ္။ ေနာက္ထပ္လည္း အမ်ဳိးအစား ကြဲျပားတဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ား အမ်ားအျပား ရိွပါေသးတယ္။ မ်ားျပားလြန္းတဲ့အတြက္ ဒီမွာ ေဖၚျပျခင္း မျပဳေတာ့ပါဘူး။

က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာ့ပညာေရး နယ္ပယ္မွာလည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘာသာရပ္ တခုအေန နဲ႔ ေက်ာင္းေတြ တကၠသိုလ္ေတြမွာ သင္ၾကားပို႔ခ် ႏုိင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အတုိင္းထက္အလြန္ေပါ့။ သို႔ေသာ္ တခုေတာ့ ထပ္ၿပီးေဆြးေႏြးဖို႔ လိုလာပါတယ္။ အဲတာကေတာ့ ဒုတိယကမၻာစစ္ အၿပီးကစလို႔ ၁၉၈ဝ ခုႏွစ္မ်ားကုန္ခါနီးအထိ ေျပာေနေရးေန တင္ျပေနတဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး နယ္ပယ္ဟာ အမ်ားအားျဖင့္ တိုးတက္မႈဆိုတာကို ရုပ္ဝတၳဳပစၥည္း တိုးတက္ႀကီးထြား လာတာနဲ႔ တုိင္းတာေလ့ ရိွခဲ့ပါတယ္။ သဘာဝဝန္းက်င္ ပ်က္စီးတာ၊ လူနည္းစုပဲ ေကာင္းစားၿပီး လူမ်ားစုနစ္နာေနတာကို ခ်န္ထား ရစ္ေလ့ ရိွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကေန႔ကာလမ်ားမွာေတာ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို ရုပ္ဝတၳဳတုိးတက္လာတာ တခုထဲနဲ႔ မတုိင္းတာ ေတာ့ဘဲ ရုပ္ဝတၳဳတုိးတက္ လာတာနဲ႔အမွ် ျပန္ၿပီးစေတးလုိက္ရတဲ့ အရင္းအျမစ္နဲ႔ ေနာင္မွာ ဘာဆိုးက်ဳိးေတြ ဆက္ၿပီး ရင္ဆုိင္ရဦးမလဲ ဆိုတာေတြ ကိုပါ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ လာၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ပညာရပ္ဝန္းအတြင္းမွာ တည္ရိွေဆြးေႏြး ေနတဲ့ ခ်ဥ္းကပ္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရး ကုမၸဏီေတြ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးေတြကပါ အဲသလို ေနာင္ဆိုးက်ဳိးေတြအတြက္ တြက္ခ်က္သလား ဆိုတာကေတာ့ ေမးရမယ့္ ေမြးခြန္းအျဖစ္ က်န္ရိွေနပါေသးတယ္။

ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကို ဘာသာရပ္ တခုအေနနဲ႔ မသင္ၾကားႏုိင္ မေလ့လာႏုိင္လို႔ က်ေနာ္တို႔ဟာ ေနာက္က် က်န္ရစ္ခဲ့ရေတာ့မွာလား ဆိုတာကလည္း ေတြးထုတ္ရမယ့္ အလုပ္ကိစၥတခုပါ။ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာ့လူ႔ အဖြဲ႔အစည္းမွာ ေရွးတုန္းကစလို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ဆက္စပ္ေနတဲ့ အေျပာအဆို၊ အေရးအသား၊ ပံုျပင္မ်ား၊ စကားပံု၊ ရိုးရာအေလ့အက်င့္ေတြ ရိွေနၿပီးသားပါ။ အဲတာေတြကို လက္လွမ္းမီသေလာက္ ေလ့လာၿပီး သက္ဆုိင္ ရာနယ္ပယ္ေတြမွာ က်င့္သံုးႏုိင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ သစ္မရခင္ ဝါးေပါင္းကြပ္ ဆိုသလို အသံုးဝင္မွာပါ။

ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မွတ္မိသေလာက္ တခ်ဳိ႔ကို တင္ျပပါ့မယ္။ က်န္ရစ္ခဲ့တာေတြ ရိွႏုိင္ေသးတာမို႔ လိုအပ္တာ ေတြကို ထပ္ျဖည့္ေပးႏုိင္ရင္ ေကာင္းပါတယ္။ အထက္မွာေတာင္ စကားပံုတခု ပါသြားခဲ့ပါၿပီ။ သစ္မရခင္ ဝါးေပါင္းကြပ္ ဆိုတဲ့စကားပံုပါ။
ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ စကားပံုမ်ားနဲ႔ အဆိုအမိန္႔မ်ား။

မိုးရြာတုန္းေရခံ၊ ေငြတမတ္နဲ႔ ငါးၾကင္းေခါင္းကုိင္၊ ဒုတ္နဲ႔ပစ္ပစ္ ဒါးနဲ႔ခုတ္ခုတ္ ယုန္ေသဖို႔ကလိုရင္း၊ ဆပ္ျပာေကာင္းမွ ေခါင္းေပါင္းျဖဴ၊ ထီးျဖဴ ဖိနပ္ပါးမလုပ္နဲ႔၊ ငုပ္မိသဲတုိင္ တက္ႏုိင္ဖ်ားေရာက္၊ မိုးလြန္မွထြန္ခ်၊ လသာတုန္း ဗုိင္းငင္၊ ေခါင္းေဆာင္ႏြားလား ေျဖာင့္ေျဖာင့္ သြားေသာ္ ေနာက္လုိက္ႏြား မ်ား ေျဖာင့္ေျဖာင့္လုိက္၊ လင္ဆိုးမယား တဖားဖား၊ လယ္ထြန္သြား ႏြားေမ့၊ ေရသာမ်ား ငါးရွာမေတြ႔၊ မင္းပင္ေကာင္းလွ်က္ မင္းေျမွာင္ဖ်က္၊ ပလုိင္းေပါက္နဲ႔ ဖားေကာက္၊ သမင္ေမြးရင္း က်ားစားရင္း၊ ရွင္နည္းရာ အဂၢလူထြက္၊ ထန္းလွ်က္ေခြးရက္သလို၊ ဓားကိုဖ်က္တာ ဝါးျမက္ပါ၊ ႂကြက္ေသတခု အရင္းျပဳ၊ ေရွးထံုးလည္း မပယ္နဲ႔ ေစ်းသံုးလည္း မºကြယ္နဲ႔ (အျပန္အလွန္အားျဖင့္) ေရွးထံုးလည္း ပယ္သင့္ရင္ပယ္ ေစ်းသံုးလည္း ႂကြယ္သင့္ရင္ႂကြယ္၊ ေတာင္တုိင္းမွာလည္း ပတၱျမားမရိွ ေတာတုိင္းမွာ လည္း စႏၵကူးမရိွ၊ လူမုိက္ကိုေရွာင္ ပညာရိွကို ဆည္းကပ္၊ စစ္မေရာက္ခင္ ျမႇားကုန္၊ ကေလးကစားတုန္း ဖေအက ခါးကုန္း၊ လိပ္ကိုပက္လက္ လွန္ထားသလို၊ ဘူးသီးသီးမွ အရီးေတာ္ခ်င္၊ ကၽြဲပါးေစာင္းတီး (လူေနာက္ေတြကေတာ့ ကၽြဲကိုဖာလူဒါ တုိက္သလို ဆိုၿပီး ေျပာၾကတယ္)။

ေနာက္ထပ္လည္း အလားတူ စကားပံုေတြ အသံုးေတြ ရိွပါေသးတယ္။ မိုးရြာတုန္းေရခံ ဆိုတာကေတာ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးနယ္ပယ္ မွာ ကိုယ့္အတြက္ အခြင့္အလမ္းေပၚလာသခုိက္မွာ မိမိရရ ဆုပ္ကုိင္ၿပီး အသံုးခ်ႏိုင္ဖို႔ လမ္းၫႊန္တယ္လို႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ သတိထားရမွာကေတာ့ ေရကို ဘယ္လိုခံမွာလဲ။ ခြက္ႀကီးႏုိင္သမွ် ႀကီးႀကီးနဲ႔ ခံဖို႔လည္းလိုတယ္ ဆိုတာကို မေမ့သင့္ပါ။ ကေလးကစားတုန္း ဖေအကခါးကုန္း ဆိုတာကေတာ့ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္တဲ့ ကိစၥေတြကို လုပ္သင့္တဲ့အခ်ိန္တုန္းက မလုပ္ လိုက္မိလို႔ အိုႀကီးအုိမ အရြယ္အထိ လူမမယ္သားငယ္ကို ရွာေကြ်းေနရတာမ်ဳိးနဲ႔ ႏုိင္းယွဥ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္၊ မိုးလြန္မွ ထြန္ခ် ဆိုတဲ့သေဘာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ ထီးျဖဴဖိနပ္ပါး ဆိုတာကေတာ့ အက်ဳိးမရိွတဲ့ ကိစၥေတြပဲလုပ္ေနတဲ့အတြက္ ထီး အနက္ေရာင္ဟာ ေနစားၿပီး အျဖဴေရာင္ ျဖစ္လာ၊ တခါသြားရလာရလြန္းလို႔ ဖိနပ္လည္းပါးလာတာမ်ဳိးသာ အဖတ္တင္ တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာနဲ႔ ယွဥ္ျပတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရွင္နည္းရာ အဂၢလူထြက္ ဆိုတာကေတာ့ ကိုယ့္ႏုိင္ငံက ပညာရွင္ေတြ ဦးေႏွာက္ေတြ သူတပါးႏုိင္ငံဆီ ေရာက္ကုန္တာမ်ဳိးနဲ႔ အလားသ႑န္ တူပါတယ္။ ပလုိင္းေပါက္နဲ႔ ဖားေကာက္တို႔ သမင္ ေမြးရင္း က်ားစားရင္း ဆိုတာေတြကေတာ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ လုပ္ရင္းနဲ႔ က်န္တဲ့က႑ေတြမွာ ဆုတ္ယုတ္ကုန္တာကို ဆိုလိုပါတယ္။ လုပ္သေလာက္ အက်ဳိးအျမတ္မရ အဖတ္မတင္ တာကို ဆိုလုိပါတယ္။ လိပ္ကိုပက္လက္လွန္ထားသလို ဆိုတာကေတာ့ လိပ္ဆိုတာ သူ႔ရဲ့ဝိတ္အခြန္ေၾကာင့္ ပက္လက္ ျဖစ္ေနရင္ လမ္းသြားလို႔ မေရေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္က်ဥ္းဖို႔ ဆိုရာမွာ အေျခအေန ေတြဟာ လိပ္ကို ပက္လက္လွန္ထားသလိုမ်ဳိး ျဖစ္ေနရင္ ဘာကိုမွ တိုးတက္ေအာင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္လို႔မရႏုိင္ဖူးလို႔ ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္တုိင္းမွာလည္း ပတၱျမားမရိွ ေတာတုိင္း မွာလည္း စႏၵကူးမရိွ ဆိုတာကေတာ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ေမာင္းတင္ၿပီး လုပ္မယ္ဆိုတုိင္းလည္း အေျခအေန နဲ႔ ျဖစ္စဥ္ပ်က္စဥ္ေတြကို နားမလည္ရင္ ေအာင္ျမင္မွာ မဟုတ္ဖူးလို႔ ဆိုလိုတာပါ။ ေရသာမ်ားၿပီး ငါးမေတြ႔ ဆိုတာနဲ႔ သေဘာခ်င္း တူပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာဖို႔ ဆိုတဲ့ေနရာမွာ အခ်က္အလက္ေပါင္း မ်ားစြာစုဆံုလာမွ လုပ္ရကုိင္ရတာ ေခ်ာေမြ႔မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီအသီးသီးက ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ အဖြဲ႔အစည္း အေထြေထြ က ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ လက္ရိွ အစိုးရရဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ပါလီမန္အမတ္ေတြ အားလံုးအေန နဲ႔ ႏုိင္ငံျခားတကၠသိုလ္ ေတြကေန ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ ဘြဲ႔ေတြရဖို႔ မလိုပါဖူး။ ကိုယ့္ရဲ့ ရိုးရာ အတြင္းမွာ တည္ရိွေနတဲ့ ဆံုးမစာေတြ အသံုးအႏႈန္းေတြကို ပထမဆံုး နားလည္ သေဘာေပါက္တယ္ ဆိုထားတဲ့ အတုိင္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္တယ္ ဆိုရင္ေတာင္ တုိင္းျပည္ဟာ အတုိင္းအတာ တခုအထိ ေသခ်ာေပါက္ တိုးတက္လာႏုိင္ပါတယ္။ အတုိင္းအတာ တခုအထိ ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ့ ဦးေခါင္းေတြဟာ အခြံႀကီးေတြ ျဖစ္ေနတယ္ ဘတ္သလတ္ ႀကီးေတြ ျဖစ္ေနတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကို စံုနံသာၿမိဳင္ ရွာပံုေတာ္ ဖြင့္ဦးေတာ့ လြဲခ်က္ရယ္ကနာ ဆိုတာမ်ဳိးကိုပဲ ရင္ဆုိင္ၾကရမွာပါ။

ေဇာ္မင္း
၂၂ ရက္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.