ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Thursday, August 29, 2013

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အခန္းက႑

လူ႔ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ တရပ္ေပၚေပါက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ အစိုးရတခုထဲနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ လို႔ မျဖစ္ႏုိင္ပါဖူး။ ေနရာေပါင္းစံု ေထာင့္ေပါင္းစံုကေန ႏုိင္ငံသားတို႔ရဲ့ ပါဝင္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္တာကို လက္ခံဖို႔ ခြင့္ျပဳဖို႔ ကလည္း လိုပါေသးတယ္။ အဲသလို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ၾကတဲ့ေနရာမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားရဲ့ အခန္းက႑ အေရးႀကီးပံုကို တင္ျပလိုပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္မ်ား အဆင့္ အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားရဲ့ ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑ျမင့္မားလာဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အခုလက္ရိွ အေျခအေနမွာေတာ့ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ့ ဦးေဆာင္မႈက႑ဟာ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာသာ အားေကာင္းလာေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အစိုးရ အဆင့္အဆင့္ အတြင္းမွာ အေတာ္ကေလးကို နည္းပါးပါေသးတယ္။

အခုျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အစိုးရသစ္တရပ္နဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ေတြလည္း ေပၚေပါက္လာခဲ့တာ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ။ ေျပာရရင္ အခုအစိုးရဟာ သက္တမ္းအေနနဲ႔ လေပါင္း ၃ဝ ေလာက္ဘဲ က်န္ပါေတာ့တယ္။ အစိုးရသစ္ရဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ၾကည့္လုိက္တဲ့ အခါမွာ သမၼတနဲ႔ ဒုတိယ သမၼတႏွစ္ဦး ရိွတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အားလံုးဟာ အမ်ဳိးသားေတြ ခ်ည္းပဲျဖစ္ေနပါတယ္။ တခါ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားရဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ျပန္ၾကည့္လုိက္တဲ့ အခါမွာ ဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး စုစုေပါင္း ၆၅ ဦးခန္႔ ရိွတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒီ ၆၅ ဦးထဲမွာ အမ်ဳိးသမီး ဝန္ႀကီးဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ပါဝင္သလဲ ဆိုတာကို ၾကည့္လုိက္ေတာ့ အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ဦးကိုသာ ဒုတိယဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ ေပးအပ္ထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒီ အမ်ဳိးသမီး ဒုတိယဝန္ႀကီး ႏွစ္ဦးမွာ တဦးက ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာနက ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တဦးကေတာ့ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီး တဦးတေလမွ ဝန္ႀကီးအဆင့္အတန္းနဲ႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတာ မေတြ႔ရပါဖူး။ အဲတာအျပင္ ကာကြယ္ေရးတို႔၊ ႏုိင္ငံျခားေရးတို႔၊ ဘ႑ာေရးတို႔ အပါအဝင္ တျခားအေရးပါတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနေတြမွာလည္း ဒုတိယဝန္ႀကီးေတြဟာ အမ်ဳိးသားေတြခ်ည္းပဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။

တခါ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္းမွာ အမ်ဳိးသား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္က ၄၉၄ ေယာက္ရိွေနေပမယ့္ အမ်ဳိးသမီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ကေတာ့ အေယာက္ ၂ဝ ဝန္းက်င္သာ ရိွတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ တပ္မေတာ္ အရာရိွမ်ားဟာ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္စရာမလိုဘဲ လႊတ္ေတာ္မွာ ၂၅% ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အလိုအေလွ်ာက္ ေနရာယူထားပါတယ္။ အဲဒီတပ္မေတာ္ အရာရိွမ်ားထဲမွာေကာ အမ်ဳိးသမီး တပ္မေတာ္အရာရိွ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ပါသလဲ ဆိုတာကို ၾကည့္လုိက္ေတာ့ တဦးမွ မပါဘူး ျဖစ္ေနပါတယ္။

ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ အခုအစိုးရသစ္ တက္လာအၿပီး ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အမ်ဳိးသမီး သံအမတ္ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္မ်ား ခန္႔အပ္ေစလႊတ္ထားသလဲဆိုတာ ၾကည့္လုိက္ျပန္ေတာ့ တဦးတေလမွေတာင္ မရိွဖူးဆိုတာ ေတြ႔ရျပန္ပါတယ္။ ေနာက္တခ်က္ကို ေထာက္ျပရမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏုိင္ဟာ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔အတူ ျပည္တြင္းစစ္ကို ရင္ဆုိင္ခဲ့ရပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ရဲ့ တခ်ဳိ႔ေသာ ေဒသေတြမွာ တုိက္ပြဲေတြ ဆက္လက္ျဖစ္ပြား ေနတုန္းပါဘဲ။ ဒါေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုလာပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ၾကည့္လုိက္ရင္ ႏုိင္ငံရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စတာေတြကို အေလးေပးေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ျမန္မာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာမွာ ဆိုရင္လည္း ဦးေဆာင္မႈ က႑အဆင့္မွာ ေဆာင္ရြက္ေနသူေတြဟာ အမ်ဳိးသားေတြပဲ ျဖစ္ေနတာေတြ႔ရပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီး တဦးတေလမွ ဦးေဆာင္မႈ ေနရာေတြမွာ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနတာမ်ဳိး မေတြ႔ရေသးပါဘူး။

အားမနာတန္း ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားရဲ့ ႏုိင္ငံေရးမွာ ပါဝင္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အခြင့္အေရးနဲ႔ အခြင့္အလမ္းဟာ အေတာ္ကေလး နည္းပါးေသးတယ္လို႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ အခြင့္အလမ္း ဖြင့္မေပးတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဟာ အခြင့္အလမ္း ဖြင့္ထားေပးတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ႏုိင္းယွဥ္မယ္ဆိုရင္ နယ္ပယ္တုိင္းလိုလိုမွာ တိုးတက္မႈႏႈန္း နိမ့္က် ေႏွးေကြးေလ့ ရိွပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔ရဲ့ အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္းႏုိင္ငံမွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္းမွာ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၆၂၃ ဦးရိွၿပီး အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ဟာ ၈၇ ဦး ရိွေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးမွာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ဟာ တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လာေနတယ္ ဆိုတာကို ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါဟာ အမ်ဳိးသမီးေတြကိုယ္တိုင္ က်ဳိးစားမႈေၾကာင့္ အရည္အေသြးျမင့္လာတာေၾကာင့္ ျဖစ္သလို သူတို႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြကို အားေပးတာ ကူညီတာ လမ္းဖြင့္ေပးတာေတြနဲ႔လည္း သက္ဆုိင္ပါတယ္။

အခု သမတႀကီး ဦးသိန္းစိန္က ျမန္မာႏုိင္ငံကို စနစ္သစ္နဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ သမၼတျဖစ္ခါစာက လူသိရွင္ၾကား ေၾကညာထားတာ ရိွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္လို စနစ္သစ္မ်ဳိးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္ရြက္မယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရိွပါဖူး။ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ျပန္ၾကည့္လုိက္ရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့ အစိုးရသစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုေကာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္စလံုးမွာပါ ေယာက္က်ားေတြပဲ ႀကီးစိုးေနတာကို ျမင္ရပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ အမ်ဳိးသား ေတြေလာက္ အရည္အခ်င္း မရိွဘူးလို႔ အမ်ဳိးသားေတြဖက္က သတ္မွတ္ထားလို႔ အမ်ဳိးသမီး ေခါင္းေဆာင္ အေရအတြက္ နည္းေနရတာလား ဆိုတာက ေမးစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ တကယ္တန္း ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ေယာက္်ား ႀကီးစိုးေရးဝါဒဟာ စနစ္ေဟာင္း အေတြးအေခၚေဟာင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေတြးအေခၚေဟာင္းျဖစ္တဲ့ ေယာက္က်ား ႀကီးစိုးေရးဝါဒ လႊမ္းမိုးေနဆဲျဖစ္တဲ့ အစိုးရတရပ္က စနစ္သစ္နဲ႔ တုိင္းျပည္တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္ရြက္မယ္ ဆိုတာ ျဖစ္ႏုိင္ပါ့မလား ဆိုတာ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ တကယ္လို႔ အစိုးရကိုယ္တုိင္က အမ်ဳိးသမီးေတြ အေပၚမွာ ခြဲျခားဆက္ဆံတာမ်ဳိး၊ ေယာက္က်ားႀကီးစိုးေရး ဝါဒကုိင္စြဲ တာမ်ဳိး မရိွဘူးလို႔ ဆိုရင္ေတာင္မွ အမ်ဳိးသမီးေတြအေပၚမွာ ကူညီတာ အားေပးတာ လမ္းဖြင့္ေပးတာမ်ဳိး နည္းပါးေနေသးတယ္လို႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။

ပုခက္လႊဲတဲ့ လက္မ်ားပုိင္ရွင္ အမ်ဳိးသမီးေတြ ဘာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ ေနရာေတြမွာ လိုအပ္ ပါသလဲ။ ေယဘုယ် အားျဖင့္ တင္ျပရမယ္ဆိုရင္ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ အိမ္ေထာင္မႈ ထိမ္းသိမ္းေရးမွာ သဘာဝအေလွ်ာက္ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရတာ လူ႔သမိုင္းအစကထဲကလို႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ အဲတာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ မိသားစုရဲ့ လိုအပ္ခ်က္၊ သားသမီး ကေလးသူငယ္ေတြရဲ့ လိုအပ္ခ်က္၊ အိမ္တြင္းေငြေၾကး စီးဆင္းမႈ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေဆြမ်ဳိးမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံေရး စတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အမ်ဳိးသား ေယာက္က်ားေတြ မျမင္တဲ့၊ ဂရုမျပဳမိတဲ့ အခ်က္ေတြကို သိျမင္နားလည္သူေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ တုိင္းျပည္တခု တည္ေဆာက္တယ္ ဆိုတာဟာ အိမ္ေထာင္တခု တည္ေဆာက္တဲ့ သေဘာနဲ႔ အေျခခံအားျဖင့္ တူညီပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ က်ားက်ားလ်ားလ်ား ကိစၥေတြမွာပဲ အထူးျပဳ အာရံုစုိက္ေနတဲ့ ေယာက္်ား ေတြဟာ တခါတရံ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ့ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို အေရးႀကီးတယ္လို႔ မထင္ၾကပါဘူး။ အဲဒီ အားနည္းခ်က္ ကြက္လပ္ေတြကို အမ်ဳိးသမီးေတြက နားလည္တာေၾကာင့္ တခ်ဳိ႔နယ္ပယ္ေတြမွာ သူတို႔သာ ေခါင္းေဆာင္မႈကို ရရိွမယ္ဆိုရင္ ေယာက္်ားေတြထက္ ပိုၿပီး တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

အဲတာေတြကမွ တဆင့္တက္ၿပီး ေနာင္မွာ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ သမၼတအျဖစ္၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္၊ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးအျဖစ္ အစရိွသျဖင့္ တာဝန္ေတြကို ဆက္လက္ယူသြားႏုိင္ ၾကပါတယ္။ ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အသီးသီးမွာလည္း အမ်ဳိးသမီးေတြ တုိင္းျပည္တာဝန္ကို ထိပ္တန္းကေန ဦးေဆာင္ ဦးရြက္ျပဳခဲ့တဲ့ သာဓကေတြ အမ်ားႀကီးရိွခဲ့ပါတယ္။ အခုလည္း ရိွေနဆဲပါ။

အစၥေရးႏုိင္ငံက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂိုလ္ဒါေမယာ ဆိုသူဟာ အိမ္ေထာင္ရွင္မ ဘဝကေန ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာသူပါ။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ရန္သူေတြ ပတ္ပတ္လည္ ဝုိင္းေနတဲ့ အစၥေရးႏုိင္ငံကို စနစ္တက် ဦးေဆာင္မႈေပးခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသမီး ေခါင္းေဆာင္တဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ အိမ္နီးခ်င္း တုိင္းျပည္မ်ားျဖစ္တဲ့ အိႏိၵယ၊ ပါကစၥတန္၊ သီရိလကၤာ၊ ဘဂၤလားဒက္ရွ္၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ အင္ဒိုနီးရွား အစရိွတဲ့ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ အမ်ဳိးသမီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ၊ သမၼတေတြ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး သူတို႔တုိင္းျပည္ေတြကို ဦးေဆာင္မႈ ေပးႏုိင္ခဲ့တာလည္း အားလံုးမွတ္မိၾကမွာပါ။ အခုလက္ရိွအေနနဲ႔ဆိုရင္ ထုိင္းႏုိင္ငံနဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံေတြက ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အမ်ဳိးသမီးေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ သူတို႔အားလံုးဟာ သားသည္မိခင္ အိမ္ေထာင္ရွင္မေတြ ျဖစ္ေပမယ့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ တာဝန္ေတြကို ထမ္းေဆာင္ႏုိင္တဲ့ သူေတြျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသပါပဲ။

ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ စနစ္သစ္နဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး စက္မႈႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ျဖစ္သည္အထိ ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ လက္ရိွအစိုးရအေနနဲ႔ လူသိရွင္ၾကား ေၾကညာထားပါတယ္။ စနစ္သစ္လို႔ ဆိုထားတဲ့အတြက္ စနစ္ေဟာင္းထဲမွာ အိပ္ေပ်ာ္ မေနဖို႔ေတာ့ လိုအပ္တယ္လို႔ ဆိုပါရေစ။ စနစ္သစ္ထဲမွာ ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္အပါအဝင္ အျခားေသာ နယ္ပယ္မ်ားမွာလည္း အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ့ ပူးေပါင္းပါဝင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈကို ျပည့္ျပည့္ဝဝ လမ္းဖြင့္ေပးထားဖို႔ လိုပါတယ္။ အားေပး ေထာက္ခံဖို႔လည္း လိုပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အခန္းက႑ကို ပိတ္ဆို႔ထားတဲ့ ႏုိင္ငံေတြဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏံႈး ေႏွးေကြးေလ့ ရိွတယ္လို႔ ႏုိင္ငံတကာက ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပထားပါေၾကာင္း။

ေဇာ္မင္း

၂၇ ရက္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.