ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Monday, January 6, 2014

ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

ႏုိင္ငံတခုမွာ အစိုးရယႏၱရားေတြျဖစ္တဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနေတြ၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြ၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးအေထြေထြေသာ ဌာနေတြ ရံုးေတြ မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ သူေတြဟာ အစိုးရဝန္ထမ္းေတြလို႔ ေျပာလို႔ရေပမယ့္ တဖက္မွာ ျပန္ၾကည့္ ရင္လည္း သူတို႔ဟာ ျပည္သူ႔တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေနရတဲ့ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း (သို႔မဟုတ္) ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံရဲ့တာဝန္ ျပည္သူ႔တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ဖို႔ တာဝန္ယူထားတဲ့ ရာထူး အဆင့္အတန္းအတိုင္း အရည္အေသြး ျပည့္မီဖို႔ အထူး လိုအပ္ပါတယ္။ အရည္အေသြး ျပည့္မီတဲ့ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းေတြသာ ျဖစ္မွသာ တုိင္းျပည္တာဝန္ကို ေခ်ာေမြ႔ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိန္တုန္းကေတာ့ အစိုးရဝန္ထမ္းဆိုရင္ government servants ဆိုတဲ့ အေခၚအေဝၚနဲ႔ သံုးႏႈန္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီဖက္ေခတ္မွာေတာ့ ဝန္ထမ္းဆိုတာ ျပည္သူေတြအတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ရတာျဖစ္လို႔ ႏုိင္ငံတကာမွာ civil servants ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားဆိုၿပီး သံုးႏႈန္းလာပါတယ္။

သက္ဆုိင္ရာ ဌာနတုိင္း ဌာနတုိင္းမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းေတြဟာ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ယွဥ္ေဘာင္တန္း ႏုိင္တဲ့ အထိ အရည္အေသြးျပည့္ဝဖို႔ လိုပါတယ္။ အဲသလိုမွမဟုတ္ဘဲ သက္ဆုိင္ရာလူႀကီးေတြနဲ႔ နီးစပ္လို႔ အရည္အခ်င္း မျပည့္ဝဘဲနဲ႔ ဌာနေတြရံုးေတြမွာ အေရးႀကီးတဲ့ တာဝန္မ်ားကို ရယူထားတယ္ဆိုရင္ ေရရွည္မွာ မိမိတုိင္းျပည္သာ ႏွစ္နာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ တင္ျပရရင္ က်န္းမာေရးဌာနမွာ တာဝန္ယူေနရတဲ့ သူေတြဟာ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အတတ္ ပညာ အသိပညာ မ်ားကို ကြ်မ္းက်င္သူေတြ ျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္။ အလားတူပါဘဲ ပညာေရးမွာ တာဝန္ယူရတဲ့ သူမ်ားအေနနဲ႔ လည္း ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ႏုိင္နင္းကြ်မ္းက်င္သူေတြ ျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ထို႔အတူ စုိက္ပ်ဳိးေရး အားထားေနရဆဲ ျမန္မာ ျပည္မွာ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး ဝန္ထမ္းေတြ အရာရိွေတြဟာ သက္ဆုိင္ရာ ပညာရပ္မ်ားကို နားလည္ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။

ဆိုလိုတာကေတာ့ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္း ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းဆိုတာ အဂၤလိပ္လိုေျပာရရင္ ျဗဴရိုကေရစီတခုကို ေမာင္းႏွင္ရတဲ့ ျဗဴရို ကရက္ေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီ စနစ္ေၾကာင့္ ျဗဴရိုကရက္ဆိုရင္ အဆိုးျမင္ ေလ့ ရိွပါတယ္။ အစိုးရရဲ့တာဝန္မ်ားထဲမွာ ျဗဴရိုကရက္ေကာင္းေတြ ေမြးထုတ္ဖို႔ ဆိုတာကလည္း အေရးႀကီးတဲ့ အစိတ္ အပုိင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အရည္အေသြးျပည့္မီတဲ့ ျဗဴရိုကရက္ေကာင္းေတြနဲ႔ လည္ပတ္မွသာ အစိုးရရဲ့ ယႏၱရားဟာ ေခ်ာေမြ႔မွာ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျဗဴရိုကရက္ဆိုတဲ့ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းေတြဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တုိင္းျပည္တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရမယ့္ သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ငါးႏွစ္တခါမွ ေရြးေကာက္ခံရတဲ့ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ သေဘာသဘာဝျခင္း ကြာျခားပါတယ္။ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္လို႔ ေခၚတဲ့ ပါလီမန္ အမတ္ေတြဟာ ဒီတပါတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အေရြးခံရေပမယ့္ ေနာက္တခါ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အေရြးခံျခင္မွ ခံရမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းေတြကေတာ့ ပင္စင္ယူတဲ့ အထိ သက္ဆုိင္ရာဌာန ေတြမွာ ႏွစ္ရွည္လမ်ား တုိင္းျပည္တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရမယ့္ သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ ဝန္ထမ္းေတြဟာ သက္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္အလုိက္ အတတ္ပညာ အသိပညာနဲ႔ ရံုးလုပ္ငန္းေတြကို အထူး နားလည္ကြ်မ္းက်င္သူေတြ ျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ ေခတ္တုန္းက ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြဟာ အရည္အေသြးအရ အဆင့္အတန္းျမင့္မားတဲ့ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းေတြ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းတဲ့ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကစလို႔ အရပ္ဖက္ဌာနေတြ အားလံုးနီးပါးဟာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ စစ္ဗိုလ္ေတြရဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ ေရာက္ခဲ့ရၿပီး ကေမာက္ကမ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ လယ္ကြင္းထဲကို တေခါက္မွ မေရာက္ဖူးတဲ့ သူေတြလည္း လယ္ယာနဲ႔ စုိက္ပ်ဳိးေရးဝန္ႀကီးေတြျဖစ္၊ ၫႊန္ခ်ဳပ္ေတြ၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ရာထူးေတြကို ယူလိုယူထား စသျဖင့္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ၾကရပါတယ္။ အလားတူပါပဲ က်န္တဲ့ ဌာနအသီးသီး ရံုးအသီးသီးမွာလည္း သက္ဆုိင္ရာ အတတ္ပညာကို မတတ္ကြ်မ္းတဲ့ စစ္ဗိုလ္မ်ားကိုသာ အစိုးရက ေနရာေပး ခန္႔အပ္ ခဲ့ပါတယ္။ နဝတ၊ နအဖေခတ္မွာလည္း အလားတူပဲလို႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ တခါ စစ္ဗိုလ္မဟုတ္ျပန္ရင္လည္း ခန္႔အပ္ထားတဲ့ ရာထူးေပးထားတဲ့ သူမ်ားဟာ စစ္တပ္အသုိင္းအဝုိင္းက သို႔မဟုတ္ စစ္ဗိုလ္ႀကီးမ်ားရဲ့ သားသမီးမ်ားသာ ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႔ရျပန္ပါတယ္။ အခုလက္ရိွမွာလည္း စစ္ဗိုလ္လူထြက္မ်ား အရပ္ဖက္ဌာနေတြမွာ ေနရာဝင္ယူတာ ရိွေနတုန္းပါပဲ။

အရပ္သားပညာတတ္ အမ်ားစုအဖို႔ ထိပ္တန္းေနရာေတြကို ရဖို႔ဆိုတာ မလြယ္ကူပါဖူး။ အဲတာရဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ အနာဂတ္ေပ်ာက္သလို ျဖစ္ေနတဲ့ အရပ္သား ပညာတတ္မ်ားဟာ တုိင္းျပည္ကို တစတစ စြန္႔ခြာလာ ၾကတာ အခုအထိပါဘဲ။ အဲသလို ပညာတတ္ေတြ ပညာရွင္ေတြ မိမိမူလ တုိင္းျပည္ကို စြန္႔ခြာသြားတာမ်ဳိးကို ေဘာဂေဗဒ စကားအရ ဦးေႏွာက္ယိုစီးတယ္လို႔ တင္စားၾကပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ဟာ ဦးေႏွာက္ယိုစီးမႈကို ရင္ဆုိင္ေနရတာ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ နီးပါးရိွၿပီလို႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ပညာတတ္ေတြတင္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားကို ထြက္တာမဟုတ္ေတာ့ဘဲ သာမန္လုပ္သား ေတြလည္း ေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္သားေတြအျဖစ္ အိမ္နီးခ်င္းတုိင္းျပည္ေတြမွာ အလုပ္သြားလုပ္ၾကတာ သန္းဂဏန္း အထိရိွေန ပါၿပီ။

ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဆိုရင္လည္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကိစၥမွာ တျခားဝန္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔မျခား နာမည္ႀကီးတယ္လို႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနမွာ အလုပ္ရဖို႔ဆိုတာ သာမန္ လူေတြအဖို႔ ပညာတတ္ၿပီး အရည္အခ်င္း ရိွရင္ေတာင္ မလြယ္လွပါဖူး။ အဆင့္ျမင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ထမ္း အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ စစ္တပ္အသုိင္းအဝိုင္းက သူေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး အဆက္ဆက္ဟာ စစ္ဗိုလ္လက္ရိွ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း အၿငိမ္းစားယူထားတဲ့ စစ္ဗိုလ္ေတြသာ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ တခါ ႏုိင္ငံတကာမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ သံအမတ္ေတြ ဆိုရင္လည္း အမ်ားစုဟာ စစ္ဗိုလ္ေတြသာ ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီဖက္ေခတ္ တေလွ်ာက္လံုးမွာ အရပ္သား ပညာတတ္ သံအမတ္ ဆိုတာ ရွာမွရွားတယ္လို႔ ေတာင္ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ တခါ သံအမတ္ေအာက္ အဆင့္ဆင့္ ရာထူးေတြအတြက္ အလုပ္ရဖို႔ ဆိုတဲ့ေနရာမွာလည္း လာဘ္ေပးလာဘ္ယူက ပါလာျပန္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေကာင္းေကာင္းက ျမန္မာသံရံုးေတြမွာ အလုပ္ရဖို႔ဆိုရင္ ေပးရတဲ့ေစ်းက အေတာ္ေလးျမင့္တယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ တခုေလာက္ ျဖတ္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အဲသလိုမ်ဳိး ဝန္ထမ္းေလာကမွာ ေနရာေကာင္းေကာင္း ရဖို႔အတြက္ အထက္လူႀကီးကို လာဘ္ထိုးၾကရတာကို မုန္႔ပုံုးႀကိဳးျဖတ္လို႔ ေခၚပါတယ္။ မုန္႔ပံုးေပၚမွာ ေအာ္ရီဂ်င္နယ္အတုိင္း ကန္႔လန္႔ျဖတ္ပိတ္ထားတဲ့ ႀကိဳးမျပတ္ဘဲ မူလအတုိင္းဆိုရင္ မုန္႔ပံုးထဲမွာ ေငြဒါမွမဟုတ္ အဖိုးတန္ ပစၥည္း တခုခု ေပါက္ေစ်းအတုိင္း ထည့္သြင္းမထားဖူးလို႔ သေဘာေရာက္ပါတယ္။ ႀကိဳးျဖတ္မထားလို႔ အထဲမွာ မုန္႔ သက္သက္ပဲ ရိွေနရင္ ဒါက ရိုးရိုးလက္ေဆာင္ သေဘာပဲ သက္ေရာက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မုန္႔ပုံးႀကိဳးျဖတ္ထားမွ အလုပ္ျဖစ္ပါတယ္။

အခုအစိုးရကို အရပ္သားအစိုးရလို႔ ေျပာဆိုေခၚေဝၚေနေပမယ့္ လက္ရိွတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဟာ တသက္လံုးစစ္မႈထမ္းခဲ့တဲ့ စစ္ဗိုလ္လူထြက္ ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ သံတမန္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရတဲ့ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း ႀကီးငယ္လတ္ေတြဟာ စစ္ဗိုလ္ေတြနဲ႔ စစ္တပ္ အသုိင္းအဝုိင္းက သူမ်ားသာ ျဖစ္ေနဆဲပါ။ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာစကားပံုတခုက ပညာရဲရင့္ပြဲလယ္တင့္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ မိမိနဲ႔ နီးစပ္သူေတြကို အေရးပါတဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ ဌာနေတြမွာ ရာထူးေတြေပးထားေပမယ့္ ဝမ္းစာမျပည့္ဝလို႔ ပညာမရဲရင့္တဲ့အခါမွာ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ယွဥ္ေဘာင္တန္းၿပီး တုိင္းျပည္အက်ဳိးကို မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေတာ့ပါဖူး။ ဥေရာပက ႏုိင္ငံႀကီးတခုမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကိုယ္စားျပဳ သံအမတ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တဦးဟာ လူၾကားထြက္ရတဲ့ ပြဲလမ္းေတြရိွရင္ အဂၤလိပ္လို အသင့္ေရးလာတဲ့ စာရြက္ပုိင္း ေလးကိုၾကည့္ၿပီး မိန္႔ခြန္းတိုေလး ေျပာပါတယ္။ သူတင္ကိုယ္တင္ အေမးအေျဖ လုပ္ရမယ့္ ကိစၥမ်ဳိးေတြကို ေရွာင္ရွား ပါတယ္။ သူဟာ တခ်ိန္တုန္းက တပ္မေတာ္အဆင့္ျမင့္ အရာရိွေဟာင္း တဦးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေျပာလိုတဲ့ ေနာက္တခ်က္က စစ္ဗိုလ္ျဖစ္လို႔၊ တယ္မေတာ္ အရာရိွေဟာင္းျဖစ္လို႔ ဘယ္အရပ္ဖက္ ဌာနေတြမွာမွ ေခါင္းေဆာင္ မျဖစ္ထုိက္ဖူးလို႔ မဆိုလိုပါ။ တပ္ကေန အနားယူၿပီးတဲ့ေနာက္ပုိင္း ဆုိင္ရာဆုိင္ရာ ပညာရပ္ေတြကို သင္ယူေလ့လာ လုိက္စားလို႔ ကြ်မ္းက်င္သူ ျဖစ္လာခဲ့ရင္ အရပ္ဖက္ဌာနေတြမွာလည္း ဦးေဆာင္သူ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အခုေထာက္ျပ ေနတာက မိုးက်ေရႊကုိယ္ ဦးေဆာင္မႈမ်ဳိးကို မျဖစ္သင့္ဖူးလို႔ ေဝဖန္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အခုလက္ရိွ အစိုးရအေနနဲ႔ တုိင္းျပည္ကို အမွန္တကယ္ တုိးတက္လိုတယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလိုတယ္ ဆိုရင္ ႏုိင္ငံရဲ့ ယႏၱရားကို လည္ပတ္ေပးေနတဲ့ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း၊ ႏုိင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြကို အရည္အခ်င္းအလုိက္ ေနရာေပးတာမ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္သင့္ၿပီလို႔ ေျပာလိုပါတယ္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဟာ စစ္ေရးစစ္ရာကို နားလည္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတဦး ျဖစ္သင့္ တယ္ ဆိုတာကို ဘယ္သူမွ မျငင္းပါဖူး။ အလားတူပဲ သဘာဝအရ အရပ္သား ပညာတတ္မ်ား ဦးစီးရမယ့္ ေနရာဌာန ေတြမွာ စစ္ဗိုလ္ေတြကို ေစလႊတ္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္ခုိင္းတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈကိုလည္း ရပ္ဆုိင္းဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ တခ်ိန္ထဲမွာ လည္း အခုလက္ရိွ တုိင္းျပည္ကို လည္ပတ္ေနတဲ့ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနမ်ားအသီးသီးက ႏုိင္င့ံဝန္ထမ္း အဆင့္ဆင့္ကိုလည္း အရည္အေသြးျမွင့္ သင္တန္းေတြ ေပးဖို႔ အထူးလိုအပ္ ေနပါတယ္။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အခုတင္ျပခဲ့တဲ့ ကိစၥေတြ အားလံုးရဲ့ ေရေသာက္ျမစ္ ျပႆနာကေတာ့ ျပည္သူကိုယ္စားျပဳ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ျခင္း၊ တုိင္းျပည္ပညာေရး အဆင့္အတန္း က်ဆင္းလာျခင္း၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္းနဲ႔ ဘက္လုိက္ျခင္းဆိုတဲ့ အရာမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ေဇာ္မင္း
၂၃ ရက္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.