ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Sunday, February 15, 2015

အႀကီးျမတ္ဆံုး ႏုိင္ငံေရးသမား

လူ ဆိုတာ သဘာဝအားျဖင့္ကိုက ႏုိင္ငံေရးသတၱဝါလို႔ ေရွးတုန္းက အေနာက္တုိင္း ဒႆနဆရာတဦးက ဆိုခဲ့ပါတယ္။ မွန္ပါတယ္။ လူတို႔ရဲ့ ေန႔စဥ္ စားဝတ္ေနေရး သည္ပင္လွ်င္ ႏုိင္ငံေရးရဲ့ အစလို႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။ စားနပ္ရိကၡာ ေစ်းႀကီးလာတယ္၊ အိမ္ငွားခေတြ ေစ်းတက္လာတယ္၊ ကားခရထားခေတြ ပိုေပးလာရတယ္၊ ေက်ာင္းပညာေရးစရိတ္ ျမင့္မားလာတယ္ အစရိွတဲ့ အရာေတြဟာ ႏုိင္ငံေရးပဲ မဟုတ္ပါလား။ အလားတူပဲ တည္ၿငိမ္တယ္၊ ေအးခ်မ္းတယ္၊ အလုပ္အကုိင္ေတြေပါလို႔ ဝင္ေငြေတြ ေကာင္းတယ္ ဆိုတာကလည္း ႏုိင္ငံေရးပါ။

က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ႏုိင္ငံေရး စိတ္မဝင္စားဘူး၊ ႏုိင္ငံေရးသမား မဟုတ္ဘူး ဆိုတဲ့ သူမ်ားေတာင္ တခ်ိန္တခါမွာ ေက်ာခ် ခံရမွ ဓားျပမွန္းသိ ဆိုသလို ျဖစ္ရတာမ်ဳိး ရိွလာပါတယ္။ အဲသလိုအခ်ိန္မွာ မိမိနဲ႔ မိမိဝန္းက်င္ သာယာဖို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပး ႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းကို ေတာင့္တလာတယ္ မဟုတ္လား။ ဒါလည္း ႏုိင္ငံေရးပါပဲ။

ႏုိင္ငံေရးသမားမွာလည္း အမ်ဳိးအစား အမ်ားႀကီး ရိွပါတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းမွာ အာဏာ ႏုိင္ငံေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္တဲ့ သူေတြကိုသာ ႏုိင္ငံေရးသမားလို႔ သိျမင္သေဘာထားပါတယ္။ အဲသလို အာဏာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားထဲမွာပဲ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမားေကာင္း၊ လူညစ္ႏုိင္ငံေရးသမား ဆိုၿပီး ခြဲျခားျမင္ႏုိင္ ပါေသးတယ္။

တခ်ဳိ႔ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အလုပ္လုပ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမားလို႔ ေျပာႏုိင္ တာမ်ဳိး ရိွပါတယ္။ အဲတာကေတာ့ အတတ္ပညာရွင္ေတြ၊ အသိပညာရွင္ေတြ၊ သတင္းမီဒီယာေတြ၊ အႏုပညာသည္ ေတြပါ။ သူတို႔ဟာ သဘာဝအားျဖင့္ လူ႔ေလာက အေကာင္းဖက္ကို ဦးတည္ဖို႔အတြက္ အလုပ္လုပ္ပါတယ္။ မိမိမီွတင္း ေနထုိင္တဲ့ တုိင္းျပည္အတြင္းက လူ႔ေလာက ေကာင္းေစဖို႔ ေျပာဆိုတုိက္တြန္း တင္ျပေဖာ္ထုတ္တာဟာလည္း ႏုိင္ငံေရး မဟုတ္ေပ ဘူးလား။

သစ္ေတာေတြ အလြန္အကြ်ံ မခုတ္ဖို႔၊ ျမစ္ေတြကို ပိတ္ၿပီးဆည္မေဆာက္ဖို႔၊ ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာသံုး စက္ရံု မတည္ဖို႔၊ သဘာဝသယံဇာတ ေတြကို အလြန္အကြ်ံ မထုတ္ယူဖို႔ တုိက္တြန္းေနတဲ့ လူမႈလူ႔အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးက လူပုဂၢိဳလ္ မ်ားလည္း အာဏာရဖို႔ လုပ္ေနတာ မဟုတ္ေပမယ့္ တုိင္းျပည္အေရးအတြက္ အလုပ္လုပ္ေနတာဆိုေတာ့ သူတို႔လည္း ႏုိင္ငံေရး သမားေတြပါပဲ။ အလားတူပါပဲ။ ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြက ေက်ာင္းသားေတြ ပညာေရး အတြက္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ တုိင္းျပည္မွာေပၚေပါက္ေနတဲ့ တျခားေသာ မတရားမႈေတြကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ စတာေတြအတြက္ ေတာင္းဆိုတာ တုိက္ပြဲ ဝင္တာ ဟာလည္း အာဏာရဖို႔ အတြက္ မဟုတ္ေပမယ့္ တဖက္တလမ္းက ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အနည္းဆံုး ေက်ာင္းအိမ္သာေတြ စာသင္ခန္းေတြ သန္႔ရွင္းဖို႔ ေက်ာင္းလခေတြ ႀကီးျမင့္ေနတာ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ ကိစၥေတြ ကလည္း ႏုိင္ငံေရး မဟုတ္ဘူးလို႔ ဘယ္လိုျငင္းမလဲ။

အခုအခ်ိန္မွာ တခ်ဳိ႔က ေျပာၾကေရးၾကပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးသြားမလုပ္နဲ႔ ကုိယ္နဲ႔မဆုိင္ဘူး၊ ဒါေတြကို ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ လုပ္လိမ့္ မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာထားမ်ဳိးပါ။ ဒီလိုခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ဳိးဟာ အျမင္တိုတယ္လို႔ ေထာက္ျပလိုပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီလမ္းစဥ္ကို က်င့္သံုးေနတယ္ ဆိုတဲ့ ႏုိင္ငံတုိင္းမွာ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမား မေကာင္းလို႔ ဒါမွမဟုတ္ လုပ္သင့္တဲ့ အလုပ္ေတြကို ျပည္သူေတြအတြက္ ေသေသခ်ာခ်ာ ေဆာင္ရြက္မေပးတဲ့ အခါမ်ဳိးမွာ နစ္နာရတဲ့ ျပည္သူေတြက သူတို႔လိုအပ္ တာေတြကို ေတာင္းဆိုမွာပါ။ ကုိယ္က ႏုိင္ငံေရးသမားမဟုတ္လို႔ အုပ္ခ်ဳပ္အာဏာရေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမား ဒါမွမဟုတ္ အတုိက္ခံ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြက လုပ္ေပးသည္အထိ ပါးစပိပ္ၿပီး ၿငိမ္ထုိင္ေနရမွာလား ထုိင္ေနၾကမွာလား။ ေမးစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။

အေရွ႔တုိင္းမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အေနာက္တုိင္းမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အစိုးရဆိုတာမ်ဳိးရဲ့ သဘာဝဟာ သူတို႔မွာ အားနည္းခ်က္ေတြ လစ္လွ်ဴရႈတာေတြ ရိွေပမယ့္ ႏုိင္ငံသားေတြဆီက ဖိအားေပးမလာမျခင္း ေနသာသလို ေနတတ္တဲ့ အက်င့္စရုိက္ ရိွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လိုအပ္တာကို ေတာင္းဆိုေနတဲ့ ႏုိင္ငံသားေတြကိုယ္တုိင္ အဲသလိုအေျခေနမ်ဳိးမွာ အာဏာအတြက္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးကို ဝင္ပါမိရဲ့သား ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ ျမင္ရပါတယ္။

ေက်ာင္းသားနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး ဘာဆုိင္လို႔လဲ။ ဘြဲ႔ရေအာင္သာလုပ္။ ေစ်းသည္နဲ႔ ႏုိင္ငံေရး ဘာဆုိင္လို႔တုန္း၊ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ေရာင္းစရာရိွတာေရာင္း ဝယ္စရာရိွတာဝယ္၊ အိမ္ရွင္မနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးမဆိုင္ဘူး မီးဖိုထဲမွာ ခ်က္စရာရိွတာခ်က္ ျပဳတ္စရာ ရိွတာျပဳတ္ ဆိုတဲ့ အေျပာမ်ဳိးေတြကို အေတြ႔ရဆံုး တုိင္းျပည္ေတြကေတာ့ ဒီမိုကေရစီ တဝက္တပ်က္ ႏုိင္ငံေတြမွာ အေတြ႔ရ မ်ားပါတယ္။ တခါ စစ္သားနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး မဆုိင္ဘူးဆိုတဲ့ အေျပာမ်ဳိးက ရိွပါေသးတယ္။ စစ္သားဟာ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ဆုိင္ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ စစ္သားဆိုတာ ေသနတ္ကုိင္ထားတာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီကို သြားမယ္ဆိုရင္ အာဏာအတြက္ လုပ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ေတာ့ ေဝးေဝးမွာ ေနရပါလိမ့္မယ္။ စစ္သားတုိင္းျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာထက္၊ ပါလီမန္ထဲ ဝင္ထုိင္ေနတာထက္ စစ္တန္းလွ်ားကို ျပန္သြားတာက တုိင္းျပည္အတြက္ ပုိေကာင္းတယ္ ဆိုတဲ့ အျမင္မ်ဳိးရိွလို႔ စစ္တန္းလွ်ားကို ျပန္တယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ ႏုိင္ငံေရးပဲ မဟုတ္ဘူးလား။ ဒါမ်ဳိးကို ေျပာရရင္ မွန္ကန္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးလို႔ ေခၚႏုိင္ပါေသးတယ္။ သဘာဝအရ ကိုယ္နဲ႔ မဆုိင္တဲ့ ေနရာမွာ မေနဘဲ ဝင္မြက္ဖက္ပဲ ကိုယ့္အလုပ္ရိွတဲ့ ေနရာမ်ဳိးမွာ ေနျပတာကိုက ႏုိင္ငံေရးကို သြယ္ဝိုက္ေသာ နည္းျဖင့္ အေကာင္းဖက္က လုပ္တာလို႔ ဆိုႏုိင္ပါတယ္။

မိမိႏုိင္ငံေရးပါတီ အာဏာရဖို႔ တျခားႏုိင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ အၿပိဳင္အဆုိင္ လူထုေထာက္ခံမႈရေအာင္ တရားနည္းလမ္းက်က် လုပ္ေနတာဟာ တုိက္ရုိက္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္တာပါ။ ဒါေပမဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြက ဥပမာအားျဖင့္ စီးပြားေရးကုမၸဏီေတြ အၿပိဳင္အဆုိင္ေထာင္ၿပီး လုပ္ေနၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါဟာ ႏုိင္ငံေရးထက္ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားကို အဓိကထားေနတာ ျဖစ္တာ ေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းတဲ့ ႏုိင္ငံေရးလို႔ မဆိုႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ ညစ္ပတ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ညစ္ပတ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
ႏုိင္ငံေရး ႏုိင္ငံေရးသမားနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျပာခဲ့တာ စံုသေလာက္ေတာ့ ရိွသြားပါၿပီ။ ဒီအထဲမွာ အေရးႀကီးတဲ့ ႏုိင္ငံေရး သမား အမ်ဳိးအစားတခု ေဖာ္ျပဖို႔ လိုပါေသးတယ္။ အဲတာကေတာ့ ေက်ာင္းဆရာမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔က ဘာျဖစ္လို္႔ အေရးႀကီး တာလဲ။ ဘာျဖစ္လို႔ ႏုိင္ငံေရးသမားလို႔ ကင္ပြန္းတပ္ရတာလဲ။ ေရွးေဟာင္းအဆိုတခုအရ ေက်ာင္းဆရာ ဆိုတာ ကန္႔လန္႔ကာ ေနာက္ကြယ္က အႀကီးျမတ္ဆံုး ႏုိင္ငံေရးသမား ျဖစ္ပါသတဲ့။ အဂၤလိပ္လိုေတာ့ Teachers are great politicians. လို႔ ဆိုပါတယ္။ ညစ္ပတ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမား မဟုတ္ဘူးေနာ္။ အႀကီးျမတ္ဆံုး ႏုိင္ငံေရးသမားလို႔ ဆိုထားတာ။ ဒီအယူအဆဟာ ယဥ္ေက်းမႈျမင့္မားတဲ့ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းမွာ ဘယ္သူမွ မျငင္းပယ္တဲ့ အရာျဖစ္ပါတယ္။

ဗမာ့ယဥ္ေက်းမႈမွာလည္း လက္ဦးဆရာျဖစ္တဲ့ မိဘႏွစ္ပါးၿပီးရင္ ေက်ာင္းဆရာဟာ မိဘနဲ႔ထပ္တူ အေလးအျမတ္ျပဳရတဲ့ လူပုဂၢဳိလ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔တုန္း။ ဆရာဟာ ေက်ာင္းသားေတြကို ကန္႔ကူလက္လွည့္ ဘဝကေန တကၠသိုလ္အဆင့္ ေရာက္တဲ့အထိ ေကာင္းျမတ္တာကို ျပဳလုပ္ဖို႔ မေကာင္းတာကို မျပဳလုပ္ဖို႔၊ တရားမွ်တမႈကို ေပြ႔ဖက္ဖို႔၊ မတရားတာကို လက္မခံဖို႔ မတရားတာကို ေတာ္လွန္ဖို႔ အစဥ္တစုိက္ သင္ၾကားလမ္းျပ လာခဲ့ရတာပါ။ ဘယ္ဆရာကမွ ခုိးဖို႔ဝွက္ဖို႔၊ လုယက္ဖို႔၊ မုဒိန္းက်င့္ဖို႔၊ သတ္ျဖတ္ဖို႔၊ အႏုိင္က်င့္ဖုိ႔၊ မတရားတာကို ၿငိမ္ခံဖို႔ ေက်ာင္းသားေတြကို မသင္ၾကားပါဘူး။
လူတုိင္းလူတုိင္းမွာ ငယ္စဥ္ကစလို႔ ႀကီးသည္အထိ ဆရာေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ထိေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ အရပ္သား၊ ဘုန္းႀကီး၊ ကုန္သည္ ေစ်းသည္၊ စစ္သား၊ ႏုိင္ငံေရးသမား၊ အႏုပညာရွင္၊ ဂ်ာနယ္လစ္၊ လယ္သမား စတဲ့ လူတန္းစားအားလံုးမွာ သင္ဆရာ ျမင္ဆရာ ၾကားဆရာေတြ ရိွခဲ့ပါတယ္။ အဓိကေတာ့ ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်း ကေလးဘဝမွာ ထိေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ ေက်ာင္းဆရာမ်ားဟာ ပိုလို႔ အေရးႀကီးတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

လယ္သမားေကာင္းျဖစ္ဖို႔၊ စစ္သားေကာင္းျဖစ္ဖို႔၊ ကုန္သည္ေကာင္းျဖစ္ဖို႔၊ အႏုပညာသမားေကာင္းျဖစ္ဖို႔၊ ဂ်ာနယ္လစ္ ေကာင္းျဖစ္ဖို႔၊ ႏုိင္ငံေရးသမားေကာင္း ျဖစ္ဖို႔၊ ဘုန္းႀကီးေကာင္းျဖစ္ဖို႔ ေရခံေျမခံဟာ အဲဒီ ဆရာမ်ားကေနတဆင့္ ေမြးဖြားလာရ တာပါ။ ေနာက္ထပ္ ရွင္းလင္းျပရမယ္ဆိုရင္ လူတဦးတေယာက္ လူေကာင္းျဖစ္ဖို႔ ဆင္ျခင္တုံတရားနဲ႔ အသိဉာဏ္ျမင့္မားဖို႔ အဆိုပါ ေက်ာင္းဆရာမ်ားက သင္ၾကားလက္ဆင့္ကမ္းရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရး သမားေကာင္း သို႔မဟုတ္ လူေကာင္းျဖစ္လာသူ တဦးဟာ ငယ္ငယ္ကထဲက အဲသလို ဆရာေကာင္းမ်ားနဲ႔ သင္ၾကားခဲ့ရလို႔ ျဖစ္တာပါ။ ဒီသေဘာကို ထင္ဟပ္တဲ့ အေနနဲ႔ ေက်ာင္းဆရာမ်ားဟာ ေနာက္ကြယ္က အႀကီးျမတ္ဆံုး ႏုိင္ငံေရးသမားလို႔ ဆိုလိုတာပါ။ ေနာက္ကြယ္က ဆိုတဲ့ သေဘာကေတာ့ သူတို႔ဟာ သူတို႔ကိုယ္တုိင္ အာဏာရဖို႔အတြက္ သင္ၾကား လုပ္ေဆာင္တာ မဟုတ္ဘဲ ေနာင္ အာဏာရလာမယ့္ လူေတြ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ရမယ့္သူေတြ၊ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ ေပၚေပါက္လာမယ့္ လူေကာင္းလူမြန္ေတြကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ရတာေၾကာင့္ပါ။

ဟုိတရက္က အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကို ကန္႔ကြက္သပိတ္ေမွာက္တဲ့ ေက်ာင္းသားမ်ားကို မေကြးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေျပာတဲ့ မိန္႔ခြန္း နားေထာင္လုိက္ရေတာ့ အေတာ့္ကို စိတ္ပ်က္မိပါတယ္။ ပါခ်ဳပ္တဦးအေနနဲ႔ ေက်ာင္းသား ေတြ သပိတ္ေမွာက္ တာကို အားေပးဖို႔ မလိုဘူးဆိုတာ သေဘာေပါက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ ပါခ်ဳပ္ကိုလည္း သူငယ္ငယ္ ေက်ာင္းသားဘဝက ဆရာေတြက ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ေဝးေဝးေန ဒါေတြကို ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ လုပ္လိမ့္မယ္ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ မဆုိင္ဘူးလို႔မ်ား သင္ၾကားခဲ့သလား။ ဒါမဟုတ္ရင္လည္း တျခားေသာ အေၾကာက္တရား တခုခုေၾကာင့္ မေကြးပါခ်ဳပ္က အဲသလိုမ်ား ေျပာေလ သလားဆိုတာ ေစာေၾကာမိပါတယ္။ မေကြးပါေမာကၡခ်ဳပ္ဟာ တကၠသိုလ္က အဆင့္ျမင့္ ဆရာႀကီးပါ။ မေကြးပါခ်ဳပ္ရဲ့ မိန္႔ခြန္းကို နားေထာင္ၿပီး ဆရာဆိုတာ ကန္႔လန္႔ကာ ေနာက္ကြယ္က အႀကီးျမတ္ဆံုး ႏုိင္ငံေရးသမားဆိုတဲ့ စကားကို အခုေတာ့ ပစ္လုိက္ရမလို ျဖစ္သြားပါၿပီ။ ဝမ္းနည္းစရာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာျပည္က အမ်ားစုေသာ ဆရာႀကီး ငယ္ လတ္ မ်ားကေတာ့ အခုအခ်ိန္အထိ ကန္႔လန္႔ကာ ေနာက္ကြယ္က ႀကီးျမတ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား ျဖစ္ေနဆဲ ဆိုတာကိုေတာ့ ယံုၾကည္မိ ပါေၾကာင္း။

ေဇာ္မင္း
၁ဝ ရက္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.