ရြက္မြန္စာမ်က္ႏွာ

Tuesday, November 17, 2015

မြန္ျမတ္ေသာသမုိင္းအေမြခ်န္ထားေပးခဲ့ပါ

ေရြးေကာက္ပြဲကား ၿပီးခဲ့ေလၿပီ။ ႏုိင္သူတို႔ႏုိင္ၾက၍ ရံႈးသူေတြလည္း ရံႈးခဲ့ၾကပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္အေပၚ ဝမ္းေျမာက္သူမ်ား ရိွသကဲ့သို႔ မေက်မခ်မ္းျဖစ္သူမ်ားလည္း ရိွႏုိင္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အစိုးရသစ္တခု ေပၚေပါက္လာေတာ့မည္မွာ ေသခ်ာ သေလာက္ ျဖစ္ေနေပၿပီ။ ယခုလိုၾကားကာလ အခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ ႏုိင္သူမ်ားအေပၚ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳသူမ်ား ရိွသလို ေအာက္ကလိအာ ေျပာသူ မ်ားလည္း ရိွေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အႏုိင္ရသူမ်ားဖက္မွလည္း တပ္ေထာင္ေမာင္းနင္း အျပဳအမူ အေျပာအဆိုမ်ားကို ေရွာင္ရွားဖို႔ လိုအပ္သလို ရံႈးခဲ့သူမ်ားဖက္မွလည္း သေဘာထားႀကီးေၾကာင္း ျပသဖို႔ အထူးလိုအပ္ေပသည္။

ထို႔အတူ ႏုိင္ငံေရးကြ်မ္းက်င္သူဟု ဆိုသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအကဲခတ္သူမ်ားႏွင့္ ပုေရာဟိတ္မ်ားလည္း အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္တည္ လာမည့္ အစိုးရတရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားေျပာဆိုရာတြင္ အဆိုးျမင္ေကာက္ခ်က္မ်ား တြင္တြင္ေပးၾကသည္ထက္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေျပာဖို႔ဆိုဖို႔ သင့္သည္ဟု ေထာက္ျပလိုသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အားလံုးသည္ မဲေပးခဲ့ၾကသည့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူအမ်ားစု၏ ဆႏၵကို ေလးစားဖို႔လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအားလံုး၏ အမိျမန္မာျပည္ကို အေကာင္းဖက္သို႔ ေျပာင္းလဲလိုသည့္ ဆႏၵကို ပစ္ပယ္ျခင္းမျပဳရန္ လိုအပ္သည္ဟု ထပ္မံတုိက္တြန္းလိုပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လက္ရိွသမတၱႀကီး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ သူရဦးေရႊမန္းတို႔ကို ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔အတြက္ ေမတၱာရပ္ခံ လုိက္သည္ကို သံတမန္သေဘာမဆန္သည့္အျပင္ ေစာလြန္းေသးသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ေပးသူမ်ားလည္း ရိွသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ညီညႊတ္ေသာ အစိုးရတရပ္ဖြဲ႔စည္းဖို႔ နားလည္ျခင္းမရိွဟု ေျပာသူမ်ားလည္း ရိွသည္။ ထို႔အျပင္အန္အယ္ဒီ ပါတီ အေနျဖင့္ ေနရာအမ်ားအျပား အႏုိင္ရေသာေၾကာင့္ ဦးေနဝင္းလက္ထက္ကလို တပါတီထဲကသာ လႊမ္းမိုးသည့္ အေမွာင္ေခတ္ႀကီး ျပန္ေရာက္သြားႏုိင္သည္ဟု ေျပာသူမ်ားလည္း ရိွပါေသးသည္။ ေခါင္းေဆာင္တဦးထဲက ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေသာေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ အာဏာရွင္စနစ္မ်ဳိးကို ျဖစ္သြားႏုိင္သည္ဟုလည္း တခ်ဳိ႔က ထင္ျမင္ခ်က္ေပးၾကသည္။ တခ်ဳိ႔ကလည္း အန္အယ္ဒီသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတုိက္ခံပါတီသာ ျဖစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ စီမံခန္႔ခြဲဖို႔ နားလည္လိမ့္မည္ မဟုတ္ ဟုလည္း ဆိုပါသည္။

အတိတ္ကျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ဆက္စပ္ တြက္ခ်က္ၾကည့္ေသာအခါ ဘယ္သူေတြမ်ား ျမန္မာျပည္ကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ခဲ့ပါသလဲဟု ေမးစရာ ျဖစ္လာျပန္သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္အတြင္း ဘာေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ႀကီး မြဲျပာက်သြားရသနည္း။ ဘယ္သူေတြေၾကာင့္နည္း။ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ လူထုတရပ္လံုး သေဘာေပါက္ၿပီးသား ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရွ႔အနာဂတ္ကို ေကာင္းမြန္စြာ ဦးေဆာင္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု သူတို႔ယံုၾကည္ေသာ ပါတီႏွင့္ေခါင္းေဆာင္အတြက္ ရလာသည့္ အခြင့္အေရးကို လက္လြတ္မခံဘဲ မဲေတြထည့္ခဲ့ၾကသည္ မဟုတ္ေလာ။

ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီကာလအတြင္းက ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ႏုိင္ငံေရးသံုးသပ္သူမ်ား၊ ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့အေရးကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ေျပာခဲ့ၾကသည့္ ေပးခဲ့ၾကသည့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ေကာက္ခ်က္မ်ား အေတာ္မ်ားမ်ား လြဲေခ်ာ္ခဲ့သည္ကို ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ေတြ႔ရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ထိုသူတို႔သည္ ျမန္မာျပည္ တနံတလ်ားက တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ ခံစားခ်က္မ်ား နစ္နာခ်က္မ်ားကို နားေထာင္ရေကာင္းမွန္း မသိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ကို ျမင္ရသည္။ ထည့္မတြက္တာလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ထိုသူတို႔သည္ ခရစ္တစ္ကယ္သင့္ကင္း ဆိုသည့္ ခြဲျခမ္းစိပ္ျဖာ ေလ့လာတြက္ခ်က္ေသာ အေတြး အျမင္အတုိင္း ေျပာေလ့ဆိုေလ့ရိွသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဤသို႔ဆုိပါက ခရစ္တစ္ကယ္သင့္ကင္း ဆိုတာက မွားေနသေလာ။ မမွားပါ။ ျဖစ္ရပံုမွာ ထိုသူတို႔ ခြဲျခမ္းစိပ္ျဖာ ေလ့လာတြက္ခ်က္မႈတို႔သည္ ေျမႀကီးနံ႔ မသင္းဘဲ ဆီဥေထာပတ္နံ႔ သင္းေနေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေပသည္။ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ တုိင္းျပည္မ်ားတြင္ လူဆင္းရဲမ်ား၏ အသံကို နားေထာင္စရာမလို။ အာဏာရွင္ ခုိင္းေစသည့္ အတုိင္းသာ လူေတြေနထုိင္ရသည္။ သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီဟု ဆိုလာေသာ အခါတြင္ လူဆင္းရဲမ်ားေနေသာ တုိင္းျပည္တြင္ လူဆင္းရဲတို႔၏ အသံကို နားမေထာင္ေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေအာင္လံထူႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ဒါက သဘာဝသာ ျဖစ္သည္။

ရံႈးနိမ့္ခဲ့ရေသာ ပါတီႀကီးသည္လည္း ေျမႀကီးနံ႔မသင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေျမႀကီးေပၚကလူမ်ား၏ မဲေတြကို လက္လြတ္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ကို သင္ခန္းစာယူ၍ ေနာင္လာမည့္ ငါးႏွစ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ဖို႔ လိုအပ္သည္။ ဘာေၾကာင့္ ရံႈးခဲ့ရသည္ ဆိုတာကို သုေတသနစစ္တန္းထုတ္ဖို႔ လိုသည္။ အလုပ္တခုၿပီးတုိင္း ရလဒ္အဆိုးအေကာင္းအေပၚ နိဂံုးခ်ဳပ္တတ္ဖို႔ လိုသည္ဟု ဆိုပါရေစ။ ႏုိင္သြားသူမ်ားႏွင့္ တက်က္က်က္ ရန္ျဖစ္ေနမည့္အစား လက္တြဲ၍ တုိင္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုသည္။ ေဘာလံုးပဲြ အႏုိင္အရံႈးတြင္ ႏုိင္သည့္အသင္းက ဒိုင္းဆုရသည္။ ရံႈးသည့္အသင္းက ဘာမွမရ။ သို႔ေသာ္ ယခု ျမန္မာျပည္ကိစၥသည္ ေဘာလံုးပြဲမဟုတ္ပါ။ ႏုိင္သူေရာရံႈးသူပါ တုိင္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အတြက္ အလုပ္ေတြ ဆက္လုပ္ဖို႔ရိွသည္။ ႏုိင္တဲ့သူေတြ လုပ္ပေစ၊ ငဒို႔ႏွင့္မဆုိင္ဟု ေဘးထြက္ထုိင္ေန၍ မရပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး စကားေျပာၾကမည္ ဆိုသည့္အခ်က္က ေကာင္းမြန္သည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ အနံႀကီးကြင္းက်ယ္ ကိစၥမ်ားကို ေရွာင္ရွား၍ ယုတၱိရိွသည့္ ကိစၥမ်ားကို ပိုမိုေျပာဆိုႏုိင္မည္ဟု ယူဆပါသည္။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းတြင္ တပ္မေတာ္က အစဥ္အဆက္ ပါလာခဲ့သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမည္ဟု ဆိုျခင္းက ယုတၱိရိွေသာ ကိစၥျဖစ္သည္။ အႏုိင္ရရိွေသာ ပါတီႀကီးကလည္း ႏုိင္သူအကုန္ယူစတမ္း ဆိုသည့္ မူကို လက္ကုိင္ မထားဘဲ ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ယူဆပါသည္။

ဤသို႔ သက္ဆုိင္ရာေခါင္းေဆာင္မ်ား အမုန္းတရား မ်ားကို ဥပေကၡာျပဳ၍ လက္ေရတျပင္ထဲ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားအတြက္ မြန္ျမတ္ေသာ သမုိင္းမွတ္တုိင္ တခုကို ခ်န္ရစ္ ထားလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိသည္။

တုိင္းျပည္တုိးတက္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစေသာ အမိန္႔အာဏာ၊ ဥပေဒမ်ားကို တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းအားျဖင့္ မြန္ျမတ္ေသာ သမုိင္းမွတ္တုိင္မ်ားကို တတုိင္ၿပီးတတုိင္ စုိက္ထူႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ေသာ တုိင္းျပည္တခုသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ပါသည္။

ထိုတုိင္းျပည္မ်ဳိးက တပ္မေတာ္သည္ လူထု အၿမဲေထာက္ခံေသာ တပ္မေတာ္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ဂုဏ္ရိွေသာ တပ္မေတာ္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ 


ေရွးတုန္းက ေက်းရြာမ်ားတြင္ အနက္ေရာင္ အဝတ္စ လိုအပ္ပါက မည္းအိုးႀကီးထဲထည့္၍ ဆိုးေလ့ရိွသည္။ ပိုးထည္ ထည့္လည္း မည္းသြားသည္။ ဖဲစထည့္လည္း မည္းသြားသည္။ ခ်ည္ထည္ထည့္လည္း မည္းသြားသည္။ သကၠလပ္စ ထည့္လည္း မည္းသြားသည္။ ပေဒသရာဇ္ေခတ္မွစ၍ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္အဆက္ဆက္ကို ျပန္ၾကည့္ပါက မည္းအိုးႀကီး တခုထဲသာ ရိွခဲ့သည္ကို ျမင္ႏုိင္ပါသည္။ အျခားေသာ အေရာင္စံုေဆးအိုးမ်ား မရိွခဲ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘာထည့္ထည့္ မည္းခဲ့ခ်ည္းသာျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရး ဇာတ္ခံုေပၚ၌ ျမန္မာျပည္ကို စီးပြားေရး ႏုိင္ငံေရးအရ အျမတ္ထုတ္ဖို႔ အတြက္ မည္းအုိးႀကီးအဆင့္မွ မတက္ေစလိုေသာ ႏုိင္ငံမ်ားလည္း ရိွေနသည္ကို သတိထားဖို႔ လိုအပ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာမွာ ျမန္မာတို႔ ဂုဏ္ရိွရိွ ရပ္တည္ေနထုိင္ ႏိုင္ေစဖို႔ မည္းအိုးႀကီး ဆိုေသာ ထိုအစဥ္ အလာကို ရပ္တန္႔ပစ္ဖို႔ လိုအပ္ပါၿပီ။ တျခားေသာ အေသြးအေရာင္စံုမ်ား ေပၚထြန္းဖို႔ အခ်ိန္တန္ပါၿပီ။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုပါက ျမန္မာျပည္ရိွ ေနရာအသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သေဘာထားႀကီးစြာ အေပးအယူမွ်မွ် လက္တြဲေဆာင္ရြက္ ၾကမည္ ဆိုပါက ယခုအခ်ိန္ကာလသည္ မြန္ျမတ္ေသာသမုိင္း မွတ္တုိင္တခု ခ်န္ထားရစ္ဖို႔ အေကာင္းဆံုးေသာ အခ်ိန္အခါတခု ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခြင့္အေရးကို လက္လြတ္မခံဘဲ ဝုိင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တုိက္တြန္းလိုပါေၾကာင္း။

ေဇာ္မင္း
၁၆ ရက္၊ ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္

No comments:

 
 
©2007 Fine-Leaves.blogspot.com, Powered by Blogger.